14113 kaple Proměnění Páně

Zaniklé (známka 600) dřevěné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 66
Kód katastrálního území:
620769, 620751
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vojenský prostor
Postaveno:
1833
Zbořeno:
po 1960
Poloha:
na Křížové hoře východně od města

s věží

Dřevěná mešní kaple se sedlovou střechou a věží. Obdélná, cca 5,8 x 12,3 m (hlavní loď cca 5,8 x 8,5 m, vysoká 5 - 6 m). Neodsazený presbytář. Nad západním průčelím byl vztyčen drobný hranolovitý sanktusník vysoký 8 - 10 m. K západnímu průčelí přiléhala prostorná nízká předsíň o rozměrech cca 3 x 3,8 m. - V roce 1833 byl na Červené hoře postaven malý dřevěný kostelík bez věže. Když později vyhořel, byl vystavěn nový větší s věží a jeho střecha byla pokryta plechem. Zvon do věže byl odlit v Olomouci a přetrval zde asi 100 let. Hora byla v té době odlesněná a teprve kolem roku 1850 byla znovu osázena stromy. V roce 1863 byly nově namalovány obrazy křížové cesty umístěné na pískovcových křížích kolem vrcholu hory. Dvanáct obrazů věnovala obec Červená Voda a dva darovali dobrodinci. Oltářní obraz byl přinesen až z poutního místa Mariazell v Rakousku. V roce 1905 byly pro kapli zhotoveny lavice a zařízeno větrání. Vedle kaple byla v roce 1923 vybudována dřevěná chata, která sloužila poutníkům k úkrytu před nepohodou. Slavnostního otevření chaty se zúčastnilo přes 2000 lidí. Každým rokem se na hoře konaly poutní slavnosti ve dnech 26. června a 6. srpna. V roce 1933 založil místostarosta Červené Vody Robert Illichmann "Spolek Křížové hory", který se staral o zvelebení tohoto místa a okolí. Od okraje Červené Vody byla vysázena lipová alej k okraji lesa a byly zřízeny lavičky při cestě na horu. Hora se stala vyhledávaným místem poutníků a výletníků z Červené Vody a blízkého i širšího okolí. Po roce 1945 po vyhnání původního německého obyvatelstva byl prostor za Křížovou horou vyčleněn jako cvičiště československé armády a od roku 1969 do roku 1990 sloužil sovětské armádě. Došlo k devastaci Křížové hory a k likvidaci poutního místa. Křížová cesta byla vytrhána, pískovcové kříže byly zlámány a pohozeny v lese, chata i kaple byly poničeny a nakonec po roce 1960 zcela zbourány a odklizeny. Na Křížové hoře zůstaly jen kusy kříže s letopočtem 1800 a zbytky základů kaple a chaty. - Město po roce 1989 plánovalo obnovu kaple, později ale plány změnilo a nechalo na místě kaple postavit novou rozhlednu. V rámci rozhledny je kameny vyznačen půdorys bývalé kaple. - Pozemek, na němž kaple stála, patří městu Červená Voda.

Zdroj: www.cervenavoda.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.037901°N, 16.757336°E

Komentáře

Žádné komentáře