14329 kaple Panny Marie Pomocné

Opravené (známka 100) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 12
Kód katastrálního území:
684813
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1672
Poloha:
v Z části vsi

velká kaple (kostelík), se sanktusníkem

Má novou střechu, sanktusník měděnou. Opravena statika. Má nová okna a opravené dveře. Interiér opraven. Kolem je nově uděláno odvodnění. - Kolem kaple se dochovaly zbytky (pouze 9 zastavení) křížové cesty z 1. třetiny 20. století. Poškozené kapličky jsou postaveny z neomítaných cihel; jedno poškozené zastavení je nově dozdíváno. - Kaple je ojediněle dochovanou jednolodní drobnou barokní stavbou s dřevěnou valenou klenbou a dřevěnou kruchtou, zajímavým členěním půdorysu. Kaple prošla úpravami ve 2. polovině 19. století. V 80. letech 20. století byly vyměněny výplně oken za kovové rámy zasklené drátěným sklem a část podlahy pod kůrem byla vylita betonem. V roce 1998 byla vyměněna břidlicová střecha. V roce 2010 byla kaple převedena do vlastnictví obce Liptaň v neutěšeném stavu. Obci se podařilo v roce 2013 získat finanční prostředky z Programu rozvoje venkova. Byly opraveny vnější i vnitřní vápenné omítky, vápenné nátěry včetně vylíčení dřevěné klenby a kůru. Nevhodné kovové okenní výplně byly nahrazeny novými dřevěnými okny, tvarově a členěním odpovídající baroknímu tvarosloví. Oboje vstupní dveře byly odborně repasovány, podlaha byla vyspravena a chybějící část dlažby byla nahrazena plochými kameny. Na kůru byla provedena nová dřevěná podlaha a ze dřeva byly vyrobeny i nové schody na něj. Byla opravena zděná menza oltáře a břidlicová podlaha v sakristii.

WGS84 souřadnice objektu: 50.222209°N, 17.586185°E

Komentáře

Žádné komentáře