14828 kaple Panny Marie Pomocné

Opravené (známka 120) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 521
Kód katastrálního území:
782441
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(1694), 6.8.1725 (základní kámen) - 29.6.1727 (posvěcení)
Poloha:
na kopci, S od vsi

osmiboká, s představěnou věží

Má novou střechu, věž měděnou. místy potřebuje opravit nátěr. - Původní menší kapli nechala vystavět Sofie Polyxena rozená z Grosseggu, první manželka Jana Antonína hraběte Losyho von Losimthal mladšího. Posvěcena byla dne 2.7.1694. Po její smrti se hrabě se znovu oženil s Františkou Klaudií hraběnkou Strassoldo. Po letech, když Jan Antonín ml. zemřel, Františka Klaudie položila dne 6.8.1725 v místě původní starší kaple základní kámen velké poutní kaple, kterou během dvou let dokončil stavitel Josef Antonín Jentsch ze Žatce. Tato kaple byla posvěcena dne 29.6.1727. V té době byl dědicem panství Adam Filip Losy, poslední hrabě z Losimthalu. Velký kamenný erb nad oknem v průčelí je aliančním znakem Losyů a Strassoldů (tento znak jediný z celé stavby zatím nebyl restaurován). V den pouti 8.7.1781, mezi 13. a 14. hodinou, přišla bouřka, do věže udeřil blesk a zapálil střechu. Střechu opravil v roce 1783 stavitel Josef Runtsch ze Žatce. Kaple byla zanedlouho zrušena za reforem císaře Josefa II. Od roku 1825 sílila snaha znovu kapli vybudovat. Tehdejší majitel panství Veriand Windischgrätz dne 16.8.1832 vyhlásil plán na obnovu poutní kaple a věnoval 400 zlatých na stavební materiál. Také začala veliká sbírka peněz. Kaple byla obnovena v původní barokní podobě včetně kamenného barokního erbu Losynthalů nad hlavními dveřmi s nápisem "AEDIFICATUM ANNO MDCCXXV DIE XII AUGUSTI." Jako poutní místo sloužila pak kaple přes sto let. Vždy první neděli v červenci k ní směřovaly zástupy lidí ze všech stran a procesí z Mašťova, Turče a Úhošťan. Po zákazu poutí v 50. letech 20. století kaple osiřela. Postupně se stala cílem vandalů, zbytek dokončilo počasí. V roce 1991 aktivisté z Klubu přátel historických památek Radonice začali usilovat o obnovu kaple. Ing. Jan Vinař z firmy MURUS Praha zpracoval v roce 1993 projekt na obnovu krovu. Vyhodnotil stav jako havarijní hrozící zřícením části zdiva. Než však k tomuto došlo, shodila krov jedné noci vichřice. V roce 1996 zahájila firma Dokoupil z Klášterce nad Ohří práce na obnově krovu, které skončily na podzim 1997. V dalších letech byla provedena oprava celé stavby. - Pozemek s kaplí patří obci Radonice; kaple slouží jako lapidárium drobných sakrálních památek z oblasti zničených obcí Doupovska a příležitostně jako výstavní a koncertní síň. V srpnu 2023 získala obec Radonice dotaci 200.000,- Kč na opravu kamenného erbu nad vstupem z Programu rozvoje venkova (přes Místní akční skupinu Vladař).

Zdroj: www.obec-radonice.cz; Pavel Prášil

WGS84 souřadnice objektu: 50.311115°N, 13.275857°E

Komentáře

  • Pavel Prášil napsal 19.12.2022 13:01

    Dovolte několik upřesnění k poutní kapli Panny Marie pomocné nad Vintířovem. Původní menší kapli nechala vystavět Sofie Polyxena rozená z Grosseggu první manželka Jana Antonína hraběte Losyho von Losimthal mladšího. Po její smrti se hrabě se znovu oženil s Františkou Klaudií hraběnkou Strassoldo. Po letech, když Jan Antonín ml. zemřel, Františka Klaudie položila roku 1725 v místě starší kaple základy velké poutní kaple která byla roku 1727 slavnostně vysvěcena, Té době byl dědicem panství Adam Filip Losy poslední hrabě z Losimthalu. Velký kamenný erb nad oknem v průčelí je aliančním znakem Losyů a Strassoldů.Tento znak jediný z celé stavby zatím nebyl restaurován.

  • Michal Valenčík napsal 03.01.2023 13:54

    Děkuji za upřesnění, doplnil jsem.