15293 kaple sv. Anny

Opravené (známka 100) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1074/2
Kód katastrálního území:
721280
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1667, opravena 1760
Poloha:
nad pramenem S od kostela sv. Anny, Z od města

z větší části kamenná, neomítaná

Má opravenou střechu i zdivo. Původní kamenná balustráda na vyhlídkové terase na střeše kaple je nahrazena kovovým zábradlím. Nově byly vyřezány okolní křoviny. - Na úpatí vrchu severně pod kostelem sv. Anny odedávna vyvěral pramen s léčivými účinky způsobenými radioaktivním podložím (pramen byl tedy považován za „zázračný“ a kaple se nazývala též Svatá studna). Údajně v roce 1667 nechala hraběnka Marie Maxmiliána ze Sinzendorfu, rozená z Althanu, pramen obezdít výklenkovou kaplí a na kamenném ostění zpodobnit rodové erby Althanů a Sinzendorfů. Rokem 1760 je datována jímka pramene. Přestavba do podoby lázeňského pavilonku se uskutečnila za Nostitzů, v první polovině 20. století. Kaple byla rozšířena o předsíň se stříškou a vyhlídkovou terasu. - Na vodu bohatý pramen vyschl mezi roky 1962 a 1972, kdy byl v blízkosti kaple vyhlouben uranový důl; nyní je voda ve studánce stojatá. - Horní část rybníka, u níž kaple stojí, je vyschlá a zarostlá. - Pozemek s kaplí patří městu Planá; město zorganizovalo v roce 2012 opravu kaple s využitím dotace z Programu přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko.

WGS84 souřadnice objektu: 49.882139°N, 12.722778°E

Komentáře

Žádné komentáře