16053 kostel sv. Víta

Opravené (známka 200) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Kód katastrálního území:
775703
Postaveno:
poprvé zmíněn 1354, barokně přestavěn 1706
Poloha:
na návrší při cestě na Chylice na SV okraji obce

Má novou střechu, věž měděnou. Zdivo potřebuje natřít. - Jednolodní gotický, barokně přestavěný kostel na obdélném půdorysu, krytý eternitovou valbovou střechou, s připojeným užším, odsazeným, trojboce uzavřeným presbytářem, krytým eternitovou valbovou střechou. Po celé délce severní stěny presbytáře je připojena mohutná dvoupatrová hranolová věž s nízkou zvonovitou bání, završenou štíhlým jehlancem s makovicí s křížem na vrcholu. V přízemí věže, otevřeném ze tří stran obdélnými kamennými portály vchodů, se nachází sakristie. Druhé zvonové patro věže je prolomeno na třech stranách obdélnými, polokruhově zakončenými okny s dřevěnými žaluziemi. Hlavní západní průčelí s předloženou novodobou hranolovou předsíňkou, krytou valbovou eternitovou střechou, a s velkým obdélným, polokruhově zakončeným oknem v ose je završeno trojúhelníkovým štítem s kulatým plechovým ciferníkem věžních hodin. Boční stěny kostela jsou v přední části otevřeny obdélnými kamennými portály postranních vchodů, na jižní straně opatřeným nízkou obdélnou předsíní s obdélným, polokruhovým vchodem, trojúhelníkovým štítem a eternitovou sedlovou střechou. Po stranách vchodů jsou boční průčelí v přízemí prolomeny polokruhovými okny, v patře pak velkými obdélnými, polokruhově zakončenými okny. V jižní stěně presbytáře, doplněného třemi opěrnými sloupy, se dochovalo úzké gotické lomené okno s pískovcovým ostěním. Vnější stěny kostela jsou hladké, bez členění. Vnitřní prostor kostela je plochostropý. Loď kostela je od presbytáře oddělena širokým gotickým lomeným triumfálním obloukem. Z presbytáře vede obdélný vchod do sakristie, sklenuté křížovou klenbou s vyžlabenými žebry, okrouhlým svorníkem a třemi jehlancovými konzolami různých tvarů. V severozápadním koutu sakristie je vestavěno schodiště na věž. V západní části kostelní lodi se nachází dřevěná barokní kruchta s rovnou plnou poprsnicí, vynesená na dvou sloupech. Jednotné novodobé vnitřní zařízení kostela pochází většinou z doby po požáru roku 1870. V presbytáři je umístěn hlavní oltář z roku 1875 od sochařského mistra Antona Hahna z Čisté, doplněný barokním reliéfem Korunování Panny Marie z 18. století. Po levé straně triumfálního oblouku je postaven postranní oltář s obrazem Panny Marie Neposkvrněné (Immaculata) od Johanna Christopha. Po pravé straně triumfálního oblouku je postaven protějškový postranní oltář s Ježíškem a sv. Antonínem Paduánským od Murilla je dílem karlovarského malíře Wilhelma Schneidera. Na levém pilíři triumfálního oblouku je situována kazatelna z roku 1875 od sochaře Antona Hahna z Čisté. Na bočních stěnách lodi kostela je zavěšeno čtrnáct dřevěných vyřezávaných reliéfů zastavení křížové cesty z konce 18. století, pocházejících z kostela v Nové Vsi u Plané. Při triumfálním oblouku je umístěno pozdně gotické sousoší Piety z doby kolem roku 1520. Na stěně presbytáře je zavěšen hodnotný kříž s Ukřižovaným Ježíšem Kristem z první poloviny 16. století. Na konzole je postavena vyřezávaná raně barokní socha sv. Anny Samotřetí z druhé poloviny 17. století. Na kruchtě jsou umístěny varhany z roku 1872 od varhanáře Johanna Georga Sommera z Polné u Chebu. - Roku 1469 byl kostel při vyplenění městečka a jeho zániku značně poškozen požárem. V roce 1706 byl kostel barokně přestavěn. Roku 1870 byl kostel obnoven po ničivém požáru včetně současného vnitřního vybavení. Tehdy byla patrně před západním průčelím přistavěna nová vstupní předsíň kostela. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války přestal být kostel udržován a postupně chátral. - Kostel patří církvi.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.071597°N, 12.95705°E

Komentáře

Žádné komentáře