16127 kaple Božího hrobu

Opravené (známka 100) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Kód katastrálního území:
662640
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1866
Poloha:
vytesaná do skály S od města na konci křížové cesty

Zavřená, zařízená. – Ostění vstupu do Božího hrobu je ve tvaru segmentového oblouku s masivním klenákem uprostřed. V současnosti je v interiéru instalována socha Krista v hrobě, na počátku 20. století byl ale interiér tvořen plastikou vzkříšeného Krista v uměle a na dodatečně vytvořeném pozadí krápníkové jeskyně. – Je obnoveno i 11 dřevěných kapliček křížové cesty (zatím bez obrázků) jdoucích do kopce ke kapli. - Křížovou cestu nechal zbudovat v roce 1865 hluboce věřící statkář Franz Kreibich z čp. 107. - Jednotlivá zastavení křížové cesty byla malována na plátně upevněném v obloukových dřevěných rámech a původně pravděpodobně byla trvale umístěna v kapli Nejsvětější Trojice. Na Svatý týden o Velikonocích byly obrazy zavěšeny na stromy a do dvou vytesaných nik u kaple Božího hrobu. – Pan Jiří Khün na webových stránkách (před rokem 2011) ke křížové cestě napsal: „U staré silnice z Kamenického Šenova do České Kamenice stála od roku 1846 kaple Nejsvětější Trojice, v jejíž blízkosti na úpatí Stráže byla v roce 1865 upravena křížová cesta s malovanými obrázky. O rok později zde Eduard Windlich vytvořil skalní výklenek s plechovým obrazem uložení Krista do hrobu. Po smrti majitele pozemků Franze Kreibicha v roce 1891 byl zdejší les vykácen a křížová cesta při tom prakticky zanikla. Její zbytky ale před další zkázou zachránil Střelecký spolek z dolního Kamenického Šenova, který za přispění dalších dárců shromáždil v roce 1896 peníze na obnovu. Další opravy se křížová cesta dočkala na počátku 30. let 20. století, kdy již byla stará cesta ke skalnímu výklenku na temeni kopce zničena těžbou písku, a proto k němu byla upravena nová cesta po jižním svahu. Obraz ve výklenku byl pak obnoven a o svatodušních svátcích roku 1931 se tady opět konala malá slavnost. Po 2. světové válce bylo místo ponecháno napospas času i ničení a upadlo v zapomnění. Kaple Nejsvětější Trojice postupně zchátrala a v roce 1974 byla zbořena, z křížové cesty nakonec zůstaly jen prázdné skalní výklenky. Teprve v roce 2008 zahájilo Občanské sdružení Na Výsluní obnovu křížové cesty, která by měla být slavnostně požehnána na jaře 2011.“ – V 50. letech 20. století bylo zničeno veškeré vybavení Božího hrobu a celé křížové cesty včetně původní vstupní dubové brány. Po létech vandalství se nedochovalo prakticky nic, z Božího hrobu se stalo příležitostné tábořiště mladistvých, jejichž vyryté vzkazy „zdobily“ dříve proklečené poutní místo Šenováků. Od počátku roku 2008 si vzalo Občanské sdružení Na Výsluní obnovu tohoto areálu za svůj úkol. Na Velký Pátek dne 21.3.2008 byl symbolicky vztyčen na vrcholu skály nad Božím hrobem dřevěný kříž a 14 rudých růží zapíchnutých v zasněžené stráni symbolizovalo jednotlivá zastavení bývalé křížové cesty. - Poslední práce na obnově byly dokončeny v závěru roku 2011.

Zdroj: MgA. Václav Frömmel, Občanské sdružení „Na Výsluní“

WGS84 souřadnice objektu: 50.792139°N, 14.465102°E

Komentáře

Žádné komentáře