16876 jezuitská rezidence, později kolej piaristů s gymnáziem u kostela sv. Alžběty

Zaniklé (známka 600) zděné kláštery

Druh stavby:
klášter
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 3
Kód katastrálního území:
990833, ...
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vojenský prostor
Postaveno:
1756
Zbořeno:
asi v 60. letech 20.století
Poloha:
V od náměstí na JV okraji města

Zakladatelem byl místní rodák a vysoký úředník Marie Terezie Antonín Josef Clement, který zde pro jezuity nechal vystavět kromě kostela a klášterní budovy i školu a gymnázium. - Když došlo v roce 1773 ke zrušení jezuitského řádu, areál jezuitské koleje poté převzal roku 1775 řád piaristů. V roce 1856 byla kolej uzavřena a správu klášterního areálu převzalo pražské arcibiskupství. Roku 1932 se objektu opět ujal obnovený řád jezuitů, ale slibný rozvoj byl záhy násilně přerušen. Na konci 2. světové války bylo původní německé obyvatelstvo nuceně odsunuto. Po zrušení kláštera v roce 1950 patřil bývalý klášterní areál s kostelem městu Doupov. V souvislosti se zařazením města do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště ve třetí etapě, tj. 15.5.1954, byl areál bývalé koleje spolu s klášterním kostelem převeden do správy československé armády. Dne 8.10.1965 zrušilo Ministerstvo školství a kultury památkovou ochranu objektů bývalého kláštera i kostela. Ve druhé polovině roku 1966 a v první polovině následujícího roku byla provedena dokumentace, sejmutí a transfer nástěnných a nástropních barokních maleb a zajištěn transfer oltářního obrazu. - Část maleb je dnes vystavena v expozici Národní galerie v Praze. - Pozemek, na němž klášter stál (pozemková parcela č. 3 v k.ú. Radošov u Hradiště), patří Agentuře hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obraby ČR.

Zdroj: ing. arch. Karel Kuča + www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.256005°N, 13.146892°E

Komentáře

Žádné komentáře