17120 synagoga

Zaniklé (známka 600) zděné synagogy

Druh stavby:
synagoga
Církev:
židovská
Parcela:
pozemková parcela č. 256/2
Kód katastrálního území:
685429
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1893
Zbořeno:
8.5.1945
Poloha:
ve Vavřinecké ulici

Židovské osídlení v Litoměřicích bývalo velice starobylé, Židé žili ve městě již ve středověku od 13. století. Nejstarší údaj již z roku 1230 vypovídá o Židech, kteří zde vedli obchody s vínem a solí. Středověké ghetto se rozkládalo v okolí dnešní Velké Dominikánské ulice, stávala zde i synagoga, později přeměněná na katolický špitál sv. Kříže. Fragment hebrejského nápisu ve dvoře domu č.p. 102 upomíná dodnes místo, kde stávala. Středověké židovské osídlení v Litoměřicích zaniklo vypovězením Židů z města v roce 1546, až do občanského zrovnoprávnění zde pak žily jen jedna až dvě židovské rodiny. Židé začali do Litoměřic opět přicházet po revolučním roce 1848, různé protižidovské nařízení a předpisy sice platily až do roku 1859, ale v praxi se již nedodržovaly. Statistiky vypovídají k roku 1880 o 391 židovských obyvatelích, nejvyšší počet obyvatel židovské víry měly Litoměřice v roce 1900, a to 478 osob, ještě poslední předválečné sčítání obyvatelstva v roce 1930 uvádělo 425 občanů hlásících se k judaizmu. Židé měli ve městě své spolky, jak tradiční pohřební spolek Chevra Kadiša (hebrejsky Svaté bratrstvo), tak dámský dobročinný spolek, spolek pro výstavbu templu a v novější době i sionistický spolek. Konec židovské náboženské obce a židovského osídlení vůbec znamenala německá nacistická okupace. Po 2. světové válce byl sice ještě ve městě ustanoven synagogální sbor, ten ale zanikl v 60. letech 20. století. - První novodobá synagoga byla pro vzrůstající židovskou populaci zřízena přestavbou domu čp.258 v dnešní Lidické ulici. U této synagogy byl zřízen rabínský úřad-rabinát, prvním rabínem v Litoměřicích byl Dr.Samuel Dack. Druhá novodobá synagoga byla zřízena v roce 1893 úpravou obecního domu židovské náboženské obce č.p. 214 v dnešní Vavřinecké ulici. Synagoga byla zničena dne 8.5.1945 při bombardování města sovětskými letouny. - Pozemek, na němž synagoga stála, patří firmě Grados, s.r.o. z Prahy.

Zdroj: Jiří Fiedler; Pavel Frýda

WGS84 souřadnice objektu: 50.533176°N, 14.134866°E

Komentáře

Žádné komentáře