17324 fara

Polozřícené (známka 450) zděné fary

Druh stavby:
fara
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 48/1
Kód katastrálního území:
705730
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
hraniční pásmo
Poloha:
u kostela sv. Jana Křtitele

Bez střechy a krovů, zůstávají zbytky stropních trámů. Obvodové zdivo místy narušené. - Fara přiléhající ke kostelu sv. Jana Křtitele má patrně pozdně gotický původ. Současnou klasicistní podobu dostala zřejmě po požáru roku 1807. Budova přestála i další požáry v letech 1860 a 1876 a dokonce obě světové války. Osudným se jí však stal rok 1954, kdy se ve velmi dobrém stavebním stavu dostala do rukou příslušníků pohraničního útvaru, kteří ji nechali chátrat. Od roku 1981 se neúspěšně řešil havarijní stav již nevyužívané budovy, která byla spolu s kostelem prohlášena v roce 1992 za kulturní památku. Ani tento krok však nepomohl nastartovat účinné síly k obnově památky, jejíž stav je dnes již katastrofální a zcela beznadějně vyhlížející. - Pozemek s farou je v soukromém vlastnictví (Josef Semerád z Cerhenic); majitel o faru nejeví zájem a obci Nová Ves nad Lužnicí se jej nedaří kontaktovat.

Zdroj: Mgr. Marie Kalátová, Státní oblastní archiv Třeboň; Jiří Beníšek

WGS84 souřadnice objektu: 48.806608709992°N, 14.946742507935°E

Komentáře

  • Jiří Beníšek napsal 26.02.2018 17:15

    Fara stále chátra, nyní má fara pouze jednoho vlastníka a tím je Josef Semerád z Cerhenic. Obci Nová Ves nad Lužnicí se nedaří majitele kontaktovat aby s farou začal něco dělat, protože hrozí, že by se tam mohl někdo zranit. Majitel o objekt nejeví zatím žádný zájem. Fara je nejspíš odsouzena k zániku.

  • Michal Valenčík napsal 13.03.2018 07:25

    Informace doplněny, děkuji.