1772 kostel sv. Jiří

Poškozené (známka 344) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 35
Kód katastrálního území:
750565
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
hraniční pásmo
Postaveno:
asi ve 3. čtvrtině 13. století
Poloha:
ve vsi

s dřevěnou věží

V rekonstrukci; má nové krovy a střechu (původní krov byl odstraněn poté, co se poškozená střecha lodi začátkem března 2006 zčásti zřítila pod tíhou sněhu). Opravena je dřevěná věž, má nové okenice. Sakristie má zdivo dozděné do původní výše, kryté provizorní střechou s vlnitými plastovými deskami. Opraveny jsou opěrné pilíře po obvodu lodi. Průčelí a pravá strana lodi a presbytáře mají novou fasádu, zbytek lodi má místy (hlavně v dolní části) opravené omítky. Horní řada oken je opravená, spodní řada oken chybí (jsou v nich mříže). Kostel má nové dveře. Opravena je větší část vnitřních omítek, v presbytáři se restaurují středověké malby. Obnovený je dřevěný kůr, v kostele jsou lavice. Přední část kostela pod kůrem má novou dřevěnou podlahu. Okolní křoviny jsou odstraněny. Odstraněny jsou i nánosy hlíny od zdiva kostela. - Kostel stál v Pelhřimovech někdy ve 3. čtvrtině 13. století. Když v 15. století držela ves tamní větev pánů z Mírova, byl kostel, poškozený pravděpodobně během husitských válek, přestavěn. Kolem roku 1700 došlo k další přestavbě, při níž kostel dostal dnešní podobu. Do postavené věže byly umístěny dva zvony, kostel měl dva oltáře a varhany. Jeden z původních zvonů, pravděpodobně dílo Bartoloměje Lindenrata z Nisy z roku 1506, byl i s druhým zvonem za 2. světové války zabaven, ale nebyl zničen a dnes se nachází v podvěží kostela sv. Martina v Krnově. V letech 1769 - 1772 byl kostel opravován; byla v něm zbudována oratoř a byla obnovena zchátralá hřbitovní zeď. V roce 1801 byla znovu opravována šindelová střecha kostela. Firma Gebrüder Rieger z Krnova dodala v roce 1887 nové varhany. Po roce 1945 se vesnice měla původně stavebně obnovovat včetně celkem tehdy ještě málo poškozeného kostela. Po roce 1948 ale kostel přestal sloužit svému účelu a chátral, byl používán jako sklad hnojiv, zařízení bylo spáleno. V roce 1968 dostal novou střešní krytinu. - Pozemek s kostelem patří Hnutí Duha Jeseníky; to plánuje v další fázi opravu vnějších a vnitřních omítek, poté podlahy, stropu, oken, dveří, elektro a vybudování sociálního zařízení. V roce 2023 půjde na opravu maleb v interiéru kostela, obnovu podlahy a krov a střechu sakristie 585.000,- Kč z dotačních programů Moravskoslezského kraje a Ministerstva kultury ČR. V červnu 2023 získalo Hnutí Duha Jeseníky dalších 156.000,- Kč na opravu východní fasády kostela z Programu rozvoje venkova (přes Místní akční skupinu Rozvoj Krnovska). - Hnutí Duha Jeseníky chce kostel po opravě používat jako galerii, mají se zde konat koncerty, výstavy a workshopy, věž kostela má sloužit jako rozhledna. - Ves Pelhřimovy byla zničena v 50. letech 20. století na základě nařízení ministerstva obrany o vytvoření 300 m širokého bezpečnostního pásma podél hranic; zůstaly zachovány dva domy a trosky třetího.

WGS84 souřadnice objektu: 50.178744°N, 17.662835°E

Komentáře

  • Kateřina Skalíková napsal 28.01.2009 11:17

    Kostel sv. Jiří je pod střechou po neuvěřitelném úsilí Hnutí Duha. Střecha se skládá z přetříděných keramických tašek (v přední části) a z tašek nových, k prosvětlení interiéru byly v zadní části použity průhledné bobrovky. V roce 2009 bude pokračováno na rekonstrukci dřevěné věže.

  • Miloslav Horník napsal 07.09.2019 16:25

    Archeologický výzkum na kostele Památkáři v něm nedávno odkryli vzácné fresky z roku 1420. Více zde: https://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/archeologicky-vyzkum-na-kostele-20190823.html