17764 kaple Panny Marie Bolestné a Povýšení sv. Kříže

Opravené (známka 120) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 903
Kód katastrálního území:
622931
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(1701), 7.4.1910 (základní kámen) - 14.9.1710 (posvěcení), ochoz 1710 - 1726
Poloha:
na Křížovém vrchu, 2 km jižně od města

Mimo sanktusník má šindelovou střechu (místy je vyspravena). Zdivo místy potřebuje opravit nátěr. - Osmiboká kaple obestavěná ambity. - Na místě dnešní kaple postavil v roce 1658 Michael Koppe, člen Tovaryšstva Ježíšova a kazatel z krumlovského kostela sv. Jošta, dřevěný kříž se vsazenou částečkou ze svatého Kříže. Kříž, který bylo třeba čas od času obnovovat, se stal cílem četných poutníků. Při obnově kříže v roce 1701 zbylo z pokáceného stromu dost dřeva i na postavení malé kapličky. Na popud knížecího vrchního hejtmana Šebestiána z Liebenhausu a za pomoci městského syndika Černichena rozhodnuto postavit na místě zděnou kapli. Městský magistát ji nadal kapitálem 300 zlatých a stanovil, že tam mají být čteny každoročně dvě mše - na den Nalezení sv. Kříže a Povýšení sv. Kříže. Novou zděnou kapli pak nechal na místě malé dřevěné postavit v roce 1710 majitel zdejšího panství Jan Kristián I. z Eggenbergu; kaple je dílem dvorního eggenberského architekta Jana Dominika Spazziho. Slavnostní posvěcení nové kaple proběhlo dne 14.9.1710 na svátek sv. Kříže. Protože bylo jasné, že stavba není dostatečně velká, rozhodl Jan Kristián I. z Eggenberku ještě v roce 1710 o jejím rozšíření přístavbou dvou postranních kaplí, brzy poté ale rozhodl o přístavbě křížového ochozu podle vzoru pražské Lorety. S pracemi bylo ihned započato, ale brzy byly přerušeny smrtí knížete dne 14.12.1710. Jeho vdova kněžna Marie Ernestina rozená hraběnka ze Schwarzenberka pokračovala sice ve výstavbě, ale přerušila ji, když se na základě prosby města Český Krumlov uvolila postavit na krumlovském náměstí děkovný mariánský sloup za odvrácení moru. Naproti tomu se město zavázalo dokončit ochoz kolem kaple, což se protáhlo až do roku 1726. U kaple se dochovala kamenná Kalvárie od Jana Ferdinanda Rapotze z roku 1732, jež původně stála před severním portikem. Ke kapli byla postavena také křížová cesta; šest zastavení bylo dokončeno v letech 1740 a 1753 - 1755. Kaple vymaloval al fresco známý jihočeský malíř František Jakub Prokyš. V rámci josefinských reforem byla kaple v roce 1787 zrušena a prodána v dražbě za 250 zlatých. Ale již roku 1794 byla kaple znovu zpřístupněna veřejnosti a udržována svými novými majiteli z rodiny Neumüllerů. Rodina ale po čase zchudla, což přineslo i zchátrání kaple. V roce 1850 byla kaple nákladně obnovena, poté však znovu chátrala. Poutní místo dala obnovit až v letech 1929 - 1933 Terezie Schwarzenberková. Po dokončení oprav byla kaple dne 15.9.1933 znovu slavnostně posvěcena. Období komunismu znamenalo pro kapli další etapu chátrání a devastace. Vnitřní zařízení bylo rozkradeno a stav památky se rychle zhoršoval. Až v letech 1991 - 1992 proběhla celková rekonstrukce kaple. Dne 14.9.2019 dostala kaple nový zvon. - Pozemek s kaplí patří církvi.

Zdroj: www.hrady.cz

WGS84 souřadnice objektu: 48.80292°N, 14.322925°E

Komentáře

Žádné komentáře