← kaple (Horní Drkolná) kaple sv. Štěpána (Chotěbudice) →
1818 kaple sv. Anny

Polozřícené (známka 445) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 240
Kód katastrálního území:
793141
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(15. století), 1653, 1819, vysvěcena 2.7.1820
Poloha:
v lese, V od vsi

velká, se sanktusníkem

V rekonstrukci; dozděny cihlové oblouky nad částí oken. Interiér kaple je vyčištěn od trosek. - Střecha, krov a strop nad hlavní lodí se propadly roku 1996, klenba nad presbytářem kolem roku 2009. Nad presbytářem drží děravá střecha a krovy. Obvodové zdivo sahá většinou do původní výše, jen nad okny je prolomeno. Omítka je silně poškozena. Bez oken. Do všech tří vstupů jsou zasazeny provizorní dveře. Uvnitř je dřevěnými břevny podepřen vítězný oblouk. Nově jsou odstraněny okolní křoviny. - První kaple zasvěcená patronce havířů sv. Barboře stála při ústí Staré Hackelberské štoly na Příčném vrchu již v roce 1450. Sloužila horníkům, kteří zde před sestupem do dolů a štol vykonávali pobožnost. Kolem roku 1500 byla zasvěcena sv. Anně, která začala být v té době uznávaná také jako patronka havířů. Kaple později vyhořela a tak nechal vratislavský biskup Karel Ferdinand horníkům v roce 1653 vystavět novou dřevěnou kapli sv. Anny. První mši zde sloužil dne 28.6.1654 zlatohorský kaplan Martin Berg, následné byly slouženy každoročně pouze na den svěcení. Teprve od roku 1699 byl počet mší na přání horníků i obyvatel obce zvyšován. – Postupem času přestala velikost kaple dostačovat množství věřících a to bylo důvodem k vybudování nového dřevěného kostela. Došlo k tomu roku 1717 za biskupa Františka Ludvíka Neuburga, kostel stál v místě současného hřbitova. Pro hornickou kapli sv. Anny byl roku 1750 určen tzv. Bergkaplan – hornický kaplan. V důsledku ustávající hornické činnosti v průběhu 18. století byla kaple nakonec nevyužívána, a proto byla roku 1803 v již značně zchátralém stavu prodána i s pozemkem kovářskému mistrovi Johannu Nepomuku Laskemu na stavební materiál. J. N. Laske byl silně věřící, a tak když šel jednou okolo chátrající kaple sv. Anny na Příčnou horu, spatřil zde postavu ženy, která mu dávala znamení. Zřejmě na tento popud J. N. Laske starou kapli koupil. Roku 1807 J. N. Laske starou kapli zboural a na jejím místě postavil novou, zděnou. Jeho pozemky sousedily s biskupskými a tak zbožný kovář jako dík za záchranu své nemocné dcery vystavěl se svým synem Aloisem v roce 1819 na jiném místě zděnou kapli, opět zasvěcenou sv. Anně (vysvěcena byla 2.7.1820). Tato nová kaple sv. Anny poté sloužila jako „Boží hrob“ až do příchodu poustevníků Ferdinanda Güttlera a Franze Ludwiga v roce 1885. Dřevo z rozebrané staré kaple J. N. Laske daroval občanům osady Železná a ti z tohoto materiálu postavili v místě zvaném Wolfseifen kapli zasvěcenou Panně Marii Sněžné. Syn Alois Laske v roce 1836 zvětšil obnovenou kapli sv. Anny a přistavěl zděný presbytář. Místní sochař a řezbář Bernhard Kutzer zhotovil na své náklady do presbytáře hlavní oltář a sochu Madony z tisu. Oltář posvětil dne 15.10.1837 na den sv. Hedviky, patronky Slezska, zlatohorský děkan Phillipp Dittrich. Teprve dne 8.8.1850 obdržela kaple mešní licenci od kardinála Melchiora Diepenbrocka a oltář byl nově vysvěcen P. Dittrichem 15.8.1851. Dne 12.11.1888 kaple vyhořela (včetně sochy Madony), byla však obnovena a po opravě znovu vysvěcena dne 29.10.1902. Následně byla doplněna kaplemi sv. Marty (1902) se stejnojmenným pramenem, kaplí Dušičkovou (1907) a kaplí Bolestné Panny Marie (1908). Interiéry kaplí zdobily dřevořezby z místní dílny rodiny Kutzerů. O pohodlí poutníků se starala hospoda a poustevna pro dva mnichy (obě budovy byly zbořeny v roce 1960). - Po vysídlení německého obyvatelstva v roce 1945 neměli noví osídlenci k prostředí vztah, takže následovala postupná devastace neudržovaných objektů. Památkový ústav rozhodl o upuštění od památkové ochrany kaplí dne 11.8.1960. Naposledy torzo kaple sv. Anny posloužilo jako kulisa v seriálu "Strážce duší". - Pozemek s kaplí patří spolku "Horní a Dolní Údolí", který usiluje o opravu kaple v poněkud modernistické podobě. Obnovená kaple má být řešena jako zděná stavba. V maximální míře mají být zachovány konstrukce stávajícího zdiva. Objekt má být ztužen železobetonovým věncem. Zastřešení je navrženo sedlovou střechou, tvořenou ocelohliníkovými prvky (z důvodu poměrně vysoké vlhkosti lokality), střešní krytina je navržena z břidlicových desek, u hřebene bude střecha pokryta skleněnými deskami. Jako náplň využití prostoru kaple je uvažováno o stálé expozici výtvarníků a také jako o prostoru pro pořádání koncertů.

WGS84 souřadnice objektu: 50.218006°N, 17.364038°E

Komentáře

Žádné komentáře