← kaple (Horní Drkolná) kaple sv. Štěpána (Chotěbudice) →
1818 kaple sv. Anny

Polozřícené (známka 445) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 240
Kód katastrálního území:
793141
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(15. století), 1653, 1819, vysvěcena 2.7.1820
Poloha:
v lese, V od vsi

velká, se sanktusníkem

V rekonstrukci; interiér kaple vyčištěn od trosek. Střecha, krov a strop nad hlavní lodí se propadly roku 1996, klenba nad presbytářem kolem roku 2009. Nad presbytářem drží děravá střecha a krovy. Obvodové zdivo sahá většinou do původní výše, jen nad okny je prolomeno. Omítka je silně poškozena. Bez oken. Do všech tří vstupů jsou zasazeny provizorní dveře. Uvnitř je dřevěnými břevny podepřen vítězný oblouk. Nově jsou odstraněny okolní křoviny. - První kaple zasvěcená patronce havířů sv. Barboře stála při ústí Staré Hackelberské štoly na Příčném vrchu již v roce 1450. Sloužila horníkům, kteří zde před sestupem do dolů a štol vykonávali pobožnost. Kolem roku 1500 byla zasvěcena sv. Anně která začala být v té době uznávaná také jako patronka havířů. Kaple později vyhořela a tak nechal vratislavský biskup Karel Ferdinand horníkům v roce 1653 vystavět novou dřevěnou kapli sv. Anny. První procesí vykonal dne 28.6.1654 zlatohorský kaplan Martin Berg. Značně zchátralá kaple byla roku 1809 prodána kováři Johannu Laskemu na stavební materiál. Tomu se v ruinách zjevila světice a zbožný kovář jako dík za záchranu své nemocné dcery vystavěl se synem v roce 1819 na jiném místě zděnou kapli, opět zasvěcenou sv. Anně (vysvěcena byla 2.7.1820). Dřevo z rozebrané kaple daroval občanům osady Železná a ti z tohoto materiálu postavili v místě zvaném Wolfseifen kapli zasvěcenou Panně Marii Sněžné. V roce 1836 k nové kapli sv. Anny kovářův syn Johann Laske ml. přistavěl zděný presbytář. Na podzim roku 1888 kaple vyhořela, byla však obnovena a po opravě znovu vysvěcena dne 29.10.1902. Následně byla doplněna kaplemi sv. Marty (1902) se stejnojmenným pramenem, kaplí Dušičkovou (1907) a kaplí Bolestné Panny Marie (1908). Interiéry kaplí zdobily dřevořezby z místní dílny rodiny Kutzerů. O pohodlí poutníků se starala hospoda a poustevna pro dva mnichy (obě budovy byly zbořeny v roce 1960). Po roce 1948 poutní místo upadlo v zapomnění a zchátralo. Naposledy torzo kaple sv. Anny posloužilo jako kulisa v seriálu "Strážce duší". - Pozemek s kaplí patří spolku "Horní a Dolní Údolí", který usiluje o opravu kaple v poněkud modernictické podobě.

WGS84 souřadnice objektu: 50.218006°N, 17.364038°E

Komentáře

Žádné komentáře