19049 kostel sv. Jana Křtitele

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 3376/3
Kód katastrálního území:
772810, 725757, 754871, 704865
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
asi v 15. století
Zbořeno:
loď 1891, věž 1965
Poloha:
na návsi

Původní kostel poblíže fary přistavěli benediktini asi v 15. století k sakristii, jež byla původní kaplí. V roce 1660 a 1663 kostel vyhořel, v roce 1671 byl obnoven. Tehdy měl jediný oltář. Věž vyhořela v roce 1773 a byla opravena v roce 1803. Na jaře roku 1886 se objevily v klenbě presbytáře a sakristie. Bylo zažádáno o komisionelní posouzení, komise doporučila základy presbytáře a sakristie podezdít. To se místním zdálo nedostatečné, proto požádali o druhou komisi, která ale doporučila totéž. Až třetí komise se vyjádřila, že je nutno postavit nový kostel a doporučila demolici presbytáře a sakristie, což se následně v roce 1891 stalo. Církevní orgány požádaly obec Uherčice, aby povolila stavbu nového kostela na místě kostela původního; obec žádost pro nedostatek místa zamítla. Po zboření presbytáře a sakristie kostela se ode dne 18.1.1891 až do květné neděle v roce 1894 konaly bohoslužby na faře. Poté byly bohoslužby přesunuty do věže kostela, kde se konaly až do dne 14.10.1894. Dne 21.10.1894 byl vysvěcen nový kostel sv. Jana Křtitele postavený západně od místa původního kostela. Věž původního kostela pak byla zbořena v roce 1965, přestože byla od roku 1958 památkově chráněná; památkovou ochranu zrušilo Ministerstvo kultury ČSR dodatečně až dne 19.8.1983. - Volně stojící čtverhranná věž bývalého kostela měla fasádu členěnou lizénam a kordonovou římsou nad prvním patrem. Přízemí bylo prolomeno na osu vchodem s ustupujícím segmentovým záklenkem, nad vchodem byla segmentově vypjatá návojová římsa. V ose por­tálu byla jedna okenní osa, okno bylo půlkruhově zaklenuté s návojovou parapetní římsou, po obou stranách okna byly půlkruhově zaklenuté niky. Zvoncové patro bylo členěno lizénovými rámy, prolomeno po jedné okenní ose, okna byla půlkruhově zaklenutá, pod oknem byl kruhový otvor, nad oknem hodinový ciferník. Na severní straně věže byl půlválec šnekového schodiště, prolomeného jedním pravoúhlým vchodem a dvěma oválnými otvory nad sebou. Podstřešní profilovaná římsa nesla střechu ve tvaru čtyřboké helmy, přecházející v jehlan. Místnosti v přízemí byly zaklenuty. Věž byla postavena z cihel omítnutá, krytá taškovou střechou. - O zasvěcení benediktiny rekonstruovaného kostela nejsou zprávy. S ohledem na starý řád benediktinů lze předpokládat zasvěcení sv. Petru, případně také Panně Marii, jak naznačuje obecní pečetní znamení s obrazem Panny Marie z roku 1749. - Pozemek, na němž kostel stál, patří obci Uherčice.

Zdroj: Václav Hortvík; pamatkovykatalog.cz

WGS84 souřadnice objektu: 48.967773°N, 16.656153°E

Komentáře

Žádné komentáře