19925 kaplička

Opravené (známka 100) zděné kapličky

Druh stavby:
kaplička
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1818/2
Kód katastrálního území:
652369
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1862
Poloha:
SV od vsi, u silnice do Veselí

kamenná, neomítaná

Bez dvířek, zařízená. – Kaplička je poskládaná ze tří pískovcových kvádrů bez omítky, pouze opatřených několika dodatečnými nátěry. Výška 170 cm, základna 65 x 65 cm, z čela nika bez výzdoby zakrytá dřevěnou deskou. Střecha zaklenutá, bez krytiny, částečně domodelovaná betonovou mazaninou. - Kaplička byla opravena v roce 2018 nadačním fondem Adopce památek. Cílem restaurátorského zásahu bylo odstranění příčin degradace kamenného materiálu a oživení výtvarné hodnoty sochařského díla pomocí tvarově i materiálově vhodně provedených doplňků, které místy nahradily starší tmely. V průběhu čištění bylo dbáno na maximální zachování patiny kamene a všech pozůstatků starších povrchových úprav. Nejvíce zkorodovaná místa byla před čištěním zpevněna, aby se minimalizovaly ztráty původního materiálu. Doplnění zkorodovaných míst bylo provedeno v nejnutnějších případech, a to tak, aby nedocházelo k zatékání vody a nebyl narušen výraz kvalitní sochařské práce. Čištění zahrnovalo šetrné odstranění mikrobiologického napadení a depozitů, dále mechanické odstranění nevhodných a vyžilých vysprávek. Povrch pískovce byl lazurně pojednán v barvě původní polychromie, písmo zvýrazněno a vytvořena nová výzdoba s motivem Marie s dítětem. Oprava probíhala na místě, restauroval Bc. A. Zdeněk Šmahel. - Pozemek s kapličkou patří městysi Choltice.

Zdroj: Ing. arch. Jiřina Vinterová

WGS84 souřadnice objektu: 50.003433°N, 15.625697°E

Komentáře

  • Jiřina Vinterová napsal 17.09.2020 21:33

    Výklenková kaplička z r. 1862. Opravena r. 2018, nadačním fondem Adopce památek.

  • Michal Valenčík napsal 22.09.2020 13:57

    Informace jsem doplnil, děkuji.