19983 kaplička sv. Jana Nepomuckého

Opravené (známka 99) zděné kapličky

Druh stavby:
kaplička
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 2112/1
Kód katastrálního území:
704318
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
původní 1870, nová 1992
Zbořeno:
původní 1978
Poloha:
na návsi

Má novou střechu. Zavřená, zařízená. - O vzniku původní kapličky se v pamětní knize obce Nevězice ze dne 14.12.1870 píše toto: „O zkrášlení návsi nevězické postaral se rodák náš Václav Záluský, bývalý to kolářský tovaryš, kterýž to dotáhl na vojně na desátníka a po vojně stal se dozorcem vězeňským v Plzni. Tento daroval obci pěknou litinovou sochu v ceně 100 zlatých a pro sochu dal postaviti na ohradní zdi zahrady školní výklenkovou kapli s ozdobnou mřížkou vpředu. Za toto zaplatiti měl dalších 80 zlatých.“ (konec citátu). - Další osudy kapličky byly smutné - v roce 1978 byla zbořena. Citát z usnesení tehdejší rady Místního národního výboru: „protože se jedná o objekt vedený v seznamu památek nevhodných, nařizuje se jeho demolice.“ - Z podnětu občanů pana Tesaře a pana Košťála byla v roce 1992 sebrána po obci sbírka a podle starých fotografií byla postavena na původním místě nová kaplička v původní podobě. Nová kaplička byla vysvěcena dne 6.7.1992 vikářem Janem Krejsou z Mirotic. - Pozemek s kapličkou je v soukromém vlastnictví (Marcela Pěrušková z Prahy).

Zdroj: Josef Pobříslo, OÚ Nevězice

WGS84 souřadnice objektu: 49.477569°N, 14.152962°E

Komentáře

Žádné komentáře