2002 kostel Nejsvětější Trojice

Poškozené (známka 233) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 53
Kód katastrálního území:
614980
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
okolo 1351, okolo 1655 barokizován

Má opravenou střechu. Omítka silně poškozena. Část oken rozbitá. Vstup zabedněn. Nově vyřezány náletové dřeviny na okolním hřbitově. Uvnitř chybí většina inventáře. - Kostel stojí uprostřed hřbitova. Podélná jednolodní sálová stavba má podobu latinského kříže; ukončena je mělkou apsidou, k níž se na východní straně připojuje čtvercová sakristie. Hranolová zvonice je zakončena kopulí. Na stropě jsou zachovalé fresky neznámého autora s figurálními motivy (Kristus, Jan Křtitel, andělé, evangelisté, Panna Marie s Josefem a Ježíškem atd.).Vpravo stojí malý oltář sv. Jana Nepomuckého, levý je zasvěcen sv. Antonínu Paduánskému. - V noci sv. Štěpána roku 1751 kostel vyhořel neopatrností kostelníka. Již v následujícím roce byl ale znovu vystavěn, střecha byla pokryta šindelem. V 19. století byla do západní části vestavěna hudební kruchta. V roce 1910 byly pořízeny nové varhany a v roce 1918 nové varhanní píšťaly (staré se musely za války odevzdat). Roku 1910 byl kostel vymalován podle návrhu Josefa Hubsche a nově vydlážděn. V roce 1913 Spolek svaté Terezie postavil v kostele tři nové oltáře, v roce 1925 byly vysvěceny nové zvony. - Pozemek s kostelem patří církvi; o údržbu kostela a nejnutnější záchranářské práce se stará občanské sdružení založené v roce 2005. V roce 2019 půjde na opravu kostela 341.000,- Kč z dotačních programů Ministerstva zemědělství ČR.

Zdroj: Rýmařovský horizont 23/2013

WGS84 souřadnice objektu: 49.907385°N, 17.328566°E

Komentáře

  • Jakub Olejníček napsal 17.04.2013 11:20

    Aktuální fota kostela a hřbitova v Albrechticích u Rým. i dalších podobných památek na Rýmařovsku lze najít zde: http://kubao.rajce.idnes.cz/VANDR_NA_SOVINECKO_6.-7.4.2013/

  • Miloslav Horník napsal 25.10.2017 15:28

    Doporučuji zhlédnout video: KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V ALBRECHTICÍCH U RÝMAŘOVA https://www.youtube.com/watch?v=K90mXuDFy7Y

  • Miloslav Horník napsal 25.10.2017 15:31

    Doporučuji navštívit: www kde jsou jiné kvalitní a rozměrné záběry mj. od ing. Martina Kotačky. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Interior_of_the_Church_of_the_Holy_Trinity_(Albrechtice_u_R%C3%BDma%C5%99ova) NEBO na https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Holy_Trinity_Church_(Albrechtice_u_R%C3%BDma%C5%99ova)