20343 křížová cesta Sedmi zastavení bolesti Panny Marie

Polozřícené (známka 450) ostatní

Druh stavby:
kaplička křížové cesty
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 4595
Kód katastrálního území:
675466
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
14.9.1764 (posvěcení)
Poloha:
od kostela na kopec JV od kostela

Od kostela Narození Panny Marie k dnešní rozhledně na kopci nad ním vedlo Sedm zastavení bolesti Panny Marie. Zastavení bylo sedm a tvořily je kamenné oltáříky vytesané z místního červeného pískovce s obrazy. První zastavení pocházelo dle již zmizelé datace z poloviny 18. století, ostatních šest vzniklo později. Cesta byla posvěcena dne 14.9.1764. Z prvního zastavení před kostelem zůstal jen podstavec, ve svahu směrem k rozhledně je pět zastavení rozvalených, poslední zastavení u rozhledny stojí. - V roce 2014 byla cesta na kopec vymýcena a vysypána štěrkem, trosky původních zastavení byly očištěny a naskládány na hromádky a vedle nich byla postavena nová zastavení ve formě dřevěných křížů s obrázky jednotlivých bolestí Panny Marie. - Tato zvláštně obnovená křížová byla dne 13.9.2014 slavnostně posvěcena. - Původní zastavení jsou památkově chráněná. - Pozemek se zastaveními křížové cesty patří městu Kryry.

Zdroj: Jarmila Štogrová

WGS84 souřadnice objektu: 50.17047°N, 13.430197°E

Komentáře

Žádné komentáře