20433 kaple

Zaniklé (známka 600) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 436/1
Kód katastrálního území:
723959
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1938, vysvěcení 20.8.1939
Poloha:
na návsi

Byla to lidová zděná kaple s roubenou zvoničkou se starým zvonem umístěná ve středu návsi v blízkosti kamenného krucifixu. - Eduard Domluvil ve „Valašsko Meziříčském okrese“ píše v roce 1914 o původní kapli toto: „Na dědině“ (návsi) stojí neúhledná kaple s dřevěnou zvonicí.“ - František Šigut v knize „Dějiny farnosti Valašské Meziříčí“ píše o stavbě nové kaple následující: „Uprostřed návsi v Křivém stávala malá kaplička se zvonicí, jež byla poslední léta už velmi sešlá. Obecní zastupitelstvo se proto rozhodlo starou kapličku odstranit a postavit místo ní novou. Místo na kapli ochotně postoupil pan Bartek na své zahradě. Ke stavbě došlo na podzim roku 1938 a použito bylo jen poněkud přepracovaných plánů kaple na Juřince. Značný stavební náklad uhradila obec, která si při kapli postavila obecní kancelář. Slavnostní svěcení nové kaple konalo se 20. srpna 1939.“ - Kaple byla od roku 1958 památkově chráněna, přesto byla před rokem 1977 zbořena; památkovou ochranu kaple zrušilo Ministerstvo kultury ČSR dodatečně až dne 15.3.1987. - Pozemek, na němž kaple stála, patří městu Valašské Meziříčí.

Zdroj: Státní okresní archiv Vsetín, PhDr. Tomáš Baletka, Ph.D.

WGS84 souřadnice objektu: 49.453744°N, 17.977999°E

Komentáře

Žádné komentáře