20557 kostel sv. Mikuláše

Polozřícené (známka 455) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 32
Kód katastrálního území:
747602
Období devastace:
1654–1848
Důvod devastace:
požár
Poloha:
uprostřed městyse

gotický

Zbytky zdí kostela se nacházejí uvnitř bloku obytných budov. - Torzo kostela sv. Mikuláše se nachází v obytné zástavbě, ve středu městyse Sepekov. Jedna z nejzachovalejších částí kostela, vítězný oblouk, je situován mezi čp. 80, 82, 106 a 168, na pozemcích stavebních parcel č. 32, 37, 38 a 154/1. Vítězný oblouk je vklíněn mezi hospodářské budovy zmíněných čísel popisných. Památková ochrana se vztahuje na torza kamenných zdí a na vítězný oblouk, nevztahuje se na dotčené pozemky. - Původní kostel sv. Mikuláše byl jednolodní s pětiboce uzavřeným presbytářem, který byl zaklenut křížovou žebrovou klenbou na konzoly. Loď byla plochostropá, osvětlena okny s plaménkovými kružbami. Sakristie se nacházela na severní straně. Hlavní vstup byl ze západu. Presbytář býval osvětlen šesti nevelkými okny, opatřenými bohatou kružbou. Klenba presbytáře byla křížová s žebry, která se sbíhala ve dvou kruhových svornících. Svorník u vítězného oblouku byl hladký, druhý v závěru byl ozdoben vytesanou růžicí. Konzoly žeber byly buď v podobě prosté římsy, nebo v podobě hlavic na způsob lidských tváří. Okna byla ozdobena kružbou s jetelovými, nebo hrotitými trojlisty. Při severní straně presbytáře byla obdélná sakristie, která byla zaklenuta valenou klenbou. Sakristie byla osvětlena hrotitým okénkem s kružbou. - Kostel se nedochoval, byl rozparcelován na bytové jednotky a počátkem 20. století domy zakomponované do kostela vyhořely. Z původního kostela zůstal jen vítězný hrotitý oblouk, část hrotitého kamenného portálu do sakristie, kamenná konzola se žebrem žebrové křížové klenby presbytáře a část kamenného portálu (vstupního otvoru do kostela z jihu). Nejvíce se dochoval vítězný oblouk z lomového kamene. Oblouk je žebrový, s hranami v ploše seříznutými, a je oboustranně okosen. Kamenný okosený portál do sakristie se dochoval v hospodářské budově domu čp. 106, v jeho podkroví, rovněž tak i kamenné klenební konzoly žebrové křížové klenby. Část portálu hlavního vstupu do kostela se dochovala v nároží domu čp. 105. - Jde o původní gotický kostel ve vsi, který byl postaven okolo roku 1321 biskupem Janem IV. z Dražic. Kostel byl farní a do roku 1384 patřil k bechyňskému děkanství. Od roku 1733, kdy byl postaven kostel Panny Marie, měl Sepekov kostely dva. V rámci josefinských reforem byl kostel sv. Mikuláše v roce 1785 uzavřen jako nadbytečný (zvony a vnitřní zařízení kostela bylo darováno a obraz sv. Mikuláše byl přenesen do novějšího kostela Panny Marie). V roce 1788 byl kostel s věží a se hřbitovem prodán ve veřejné dražbě. Bývalý kostel byl přestavěn na bytové jednotky. Věž byla zbourána, zůstaly pouze obvodové zdi. Veliký požár dne 16.12.1912, kdy vyhořelo 40 domů, přestály pouze kostelní zdi, došlo i ke zřícení klenby. Dle dostupných informací se dochovalo několik gotických kružeb z kostela. Pravděpodobně jsou uloženy v kostele Panny Marie. - Torzo kostela je památkově chráněno od 3.5.1958. - Torzo kostela stojí na čtveřici pozemků; jeden (stavební parcela č. 32) je v soukromém vlastnictví (Kateřina a Roman Hyškovi ze Sepekova), druhý (stavební parcela č. 38) je také v soukromém vlastnictví (Daniela Hrdá z Prahy), třetí (stavební parcela č. 37) je také v soukromém vlastnictví (Marie Peterková a Doc. Ing. Alois Peterka, CSc. ze Sepekova) a čtvrtý (stavební parcela č. 154/1) je také v soukromém vlastnictví (Doc. Ing. Alois Peterka, CSc. ze Sepekova a Bohuslav Peterka z Milovic).

Zdroj: pamatkovykatalog.cz

WGS84 souřadnice objektu: 49.427919°N, 14.417199°E

Komentáře

Žádné komentáře