359 kostel sv. Jana Křtitele

Poškozené (známka 340) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 60
Kód katastrálního území:
705730
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
hraniční pásmo
Postaveno:
asi ve 13. století
Poloha:
ve vsi

Střecha lodi je vyspravena. Věž a větší část lodi mají novou fasádu, pravá strana lodi má omítku zčásti poškozenou. Věž má opravené žaluzie, okna v lodi a presbytáři jsou provizorně zakryta igelity. Má nové dveře s mříží, po dvou vloupáních v roce 2015 byly zadní vchod a vchod do sakristie provizorně vyskládány cihlami. Uvnitř byla v roce 2015 opravena podlaha a zřízen provizorní oltář. Nově je vyřezána část náletových dřevin v okolí kostela. – Kostel byl založen patrně již ve 13. století a roku 1419 je uváděn jako farní. Jeho stáří dokládá i dodnes zachovaný transfer středověké omítky s fragmentem malby sv. Jana Křtitele. Kostelní zvon odlil v roce 1894 zvonař Petr Hilzer z Vídeňského Nového Města. Kostel byl v roce 1954 pro blízkost státní hranice uzavřen komunistickými úřady, věž pak sloužila jako pozorovatelna Pohraniční stráže; v této době byl kostel značně zdevastován. Následné vysídlení a zbourání téměř všech objektů vyvrcholilo zalesněním celého území. Z mapy zmizel i název vesnice, protože byla sloučena se sousední Novou Vsí nad Lužnicí. Jediným pozůstatkem původní zástavby zůstal kostel s farou. - Pozemek s kostelem patří církvi; od února 2016 se v kostele obnovily pravidelné bohoslužby, které ale v únoru 2017 zrušil nový duchovní správce v Českých Velenicích, odkud je Krabonoš spravován. Nově se v kostele slouží jednou za rok poutní mše. Současný duchovní správce usiluje o rekonstrukci kostela a zatím se mu to daří, o kostel jeví zájem hlavně rakouská strana, jak rodáci, tak biskupství St. Pölten. Už je zpracován statický posudek od Ing. Kačera, stejně tak i návrh restaurátorského průzkumu maleb v presbytáři, který vypracoval restaurátor Ph.D. Vojtěchovský. Na začátku ledna 2018 byla podána žádost o dotace na restaurátorskou záchranu fresky svatého Jana Křtitele v presbytáři kostela..Kostel bude ještě zaměřen a pak se začne zpracovávat projekt na jeho rekonstrukci.

Zdroj: Jiří Beníšek

WGS84 souřadnice objektu: 48.806678°N, 14.94705°E

Komentáře

 • Jiří Beníšek napsal 06.09.2015 16:28

  Kolem kostela vyřezány náletové dřeviny kostel se udržuje.

 • Jiří Beníšek napsal 06.09.2015 16:39

  Nově budou dány do kostela provizorní okna ( rám + průhledná fólie), fotky provizorní okna vyfotím.

 • Michal Valenčík napsal 07.09.2015 06:10

  Děkuji za dobré zprávy, doplnil jsem.

 • Jiří Beníšek napsal 17.03.2016 07:23

  V kostele se od února slouží každou třetí středu v měsíci mše.

 • Jiří Beníšek napsal 17.03.2016 07:29

  Do kostela se od minulého roku dvakrát vloupali, proto se zadní vchod a vchod do sakristie provizorně vyskládal cihlami.

 • Jiří Beníšek napsal 17.03.2016 07:36

  Byly opraveny věžní žaluzie tam kde chyběly.

 • Michal Valenčík napsal 18.03.2016 06:55

  Informace doplněny, děkuji.

 • Jiří Beníšek napsal 08.02.2017 19:58

  Od února 2017 má Krabonoš nového duchovního správce který v Krabonoši zrušil Bohoslužby. Nyní se bude sloužit jednou za rok pouť.

 • Jiří Beníšek napsal 08.02.2017 20:01

  Na okna v lodi a presbytáři dána jako provizorní okna, rám+ průhledná folie.

 • Jiří Beníšek napsal 08.02.2017 20:01

  viz. foto 65

 • Jiří Beníšek napsal 08.02.2017 20:04

  Farnost spravována z Českých Velenic.

 • Jiří Beníšek napsal 08.02.2017 20:06

  Hlavní vchod má nové dveře + mříž.

 • Michal Valenčík napsal 10.02.2017 07:05

  Informace doplněny, děkuji.

 • Jiří Beníšek napsal 26.02.2018 17:20

  Nynější duchovní správce usiluje o rekonstrukci kostela a zatím se mu to daří, o kostel jeví zájem hlavně rakouská strana jak rodáci tak biskupství St. Pölten. Nyní je k dispozici vypracovaný statický posudek od Ing. Kačera, stejně tak i návrh restaurátorského průzkumu maleb v presbytáři, který vypracoval restaurátor Ph.D. Vojtěchovský. Na začátku ledna 2018 byla podána žádost o dotace na restaurátorskou záchranu fresky svatého Jana Křtitele v kněžišti kostela. Pokud vše dobře dopadne, tak se restaurátorského zásahu ujme profesor Vojtěchovský se svými studenty. Nyní je kostelík již snad zachráněn a dáli Pán Bůh stane se z krabonošského kostelíka opět důstojný a krásný chrám páně.

 • Jiří Beníšek napsal 26.02.2018 17:21

  Kostel bude ještě změřen a pak se začne s plánem na rekonstrukci kostela.

 • Michal Valenčík napsal 13.03.2018 07:32

  Informace doplněny, děkuji.