3656 kostel Navštívení Panny Marie

Poškozené (známka 344) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 124
Kód katastrálního území:
782980
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1330 - 1335 (dřevěný), 1575 (zděný)
Poloha:
ve vsi

V rekonstrukci; asi 5 m lodi za věží a přístavek na levé straně mají novou střechu provizorně krytou lepenkou. Zbytek střechy lodi s malými dírami, střecha věže je z porezlého plechu. Fasáda je zničená. Část oken je rozbitá. Zavřený, prázdný. Vysekány jsou okolní křoviny. – Kostel byl postaven v letech 1330 - 1335. Byla to poměrně malá dřevěná stavba s nepřiměřeně mohutnou věží. Podle tehdejšího zvyku byl kolem kostela zřízen hřbitov. V roce 1575 byl původní dřevěný kostel, který již nestačil počtu věřících, nahrazen zděnou stavbou. Téhož roku byly stavební práce započaty za vydatné podpory frýdlantského šlechtice Melchiora z Redernu. Z téže doby rovněž pochází největší ze čtyř zvonů, který byl odlit v Praze v dílně zvonaře Brikcia z Vimperka. V letech 1671 - 1680 došlo k dalším úpravám kostela. Byla postavena nová věž, dole čtyřhranná, nahoře osmihranná. Nad vchodem do kostela byla umístěna deska s nápisem "Všemohoucímu bohu k věčné chvále, milostivé vrchnosti na počest". K dalším změnám došlo v roce 1714; byla zvětšena okna v kostelní lodi a postaven nový barokní oltář, na němž byl umístěn obraz libereckého malíře Philippa Leubnera "Navštívení Panny Marie". V chrámové lodi byla umístěna kazatelna a velký kříž. V rozích visely kulaté obrazy evangelistů, byla tu rovněž socha sv. Jana Nepomuckého. Uprostřed stály dvě řady lavic pro věřící. V roce 1866 byly v kostele instalovány nové varhany z dílny Fr. Müllera z Janova u Nového Boru. Strop kostela byl vyzdoben velkou freskou, zachycující cestu Panny Marie k Alžbětě. V roce 1870 restauroval oltářní obrazy chrastavský malíř August Jonas. Nová barevná kostelní okna byla zasazena v roce 1883. O deset let později byly na kostele umístěny věžní hodiny. Roku 1905 byly v kostele umístěny vyřezávané jesličky dovezené z Tyrolska. V roce 1911 byla do obce, a tedy i do kostela, zavedena elektřina. V roce 1930 byly v kostele umístěny nové varhany, v roce 1937 byl zrestaurován hlavní oltářní obraz. V průběhu 1. i 2. světové války byly zrekvírovány kostelní zvony pro válečné účely. Ušetřen zůstal pouze největší zvon z roku 1575. – Po 2. Světové válce přišli do pohraničí čeští obyvatelé. V 50. letech 20. století demoliční čety ministerstva vnitra zbouraly desítky obytných a hospodářských objektů. Druhá vlna demolic proběhla v roce 1980, kdy byl zbořen panský dům, fara, márnice a byl rovněž zrušen místní hřbitov včetně hřbitovní zdi. Interiér kostela byl postupně ničen vandaly; zmizely varhany, dřevěné lavice i nádherné lustry. Mládež, vedená v té době k ateismu, měla velký podíl na devastaci vnitřní výzdoby. Kostel byl nakonec opuštěn a starý zvon převezen do kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou. Stavba nadále postupně chátrala a byla dokonce naplánována demolice kostela. Několik let sloužil objekt jako sklad nábytku a časopisů. - Pozemek s kostelem patří církvi; kostel má pronajat spolek "Svítání - Horní Vítkov". Spolek odstranil okolní náletové dřeviny. V roce 2019 půjde na opravu krovu a střechy kostela 490.000,- Kč z dotačních programů Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

Zdroj: www.chrastava.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.8526174°N, 14.969014°E

Komentáře

Žádné komentáře