4439 evangelický kostel

Poškozené (známka 340) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
evangelická
Parcela:
pozemková parcela č. 1657
Kód katastrálního území:
776971
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
16.5.1904 (základní kámen) - 3.12.1905 (vysvěcení)
Poloha:
v ulici T.G.Masaryka

cihlový, neomítaný

V rekonstrukci; s výjimkou přístavku má novou měděnou střechu. Přístavek na levé straně (odkud byla měděná střecha ukradena) má novou střechu provizorně krytou lepenkou. Celý kostel má nová okna, věž i nové okenice. Opravena je část kamenických prvků v průčelí kostela. Poškozená je omítka na malých omítnutých plochách. Poškozené jsou ciferníky hodin na věži. Zavřený. Uvnitř má z větší části opravené omítky a je nově vymalován. Opraveny jsou dřevěné prvky v interiéru. - Nazýván též Červený kostel, protože jde o novogotickou stavbu z neomítnutých glazovaných cihel. - Základní kámen ke stavbě kostela byl položen dne 16.5.1904. Projekt zdarma zpracoval architekt Waldemar Kandler (1866 - 1929) z Drážďan, stavbu provedla firma A. Mildner z Varnsdorfu. Kostel byl vysvěcen dne 3.12.1905 a nazván Kostel míru. Dne 27.5.1906 byly vysvěceny unikátní varhany s 21 rejstříky a 1300 píšťalami od firmy Schuster ze Žitavy. Kostel měl tři zvony; největší zvon byl opatřen nápisem: Slovo Páně zůstává na věky, prostřední, který vítal den a večer, Modli se a pracuj. Nejmenší měl připomínat, že je každý smrtelný a On je s námi: Jsem s Vámi po všechny dny až do skonání světa. Zvony byly darem hornolužického spolku Gustava Adolfa, byly dovezeny dne 25.6.1905 (od firmy Bierling z Drážďan) a poprvé se rozezněly dne 28.6.1905. Roku 1929 byly instalovány tři nové zvony od firmy Schilling a Lattermann z Apoldy jako náhrada za předchozí, zrekvírované v 1. světové válce. - V roce 1945 stát kostel zkonfiskoval Německé evangelické církvi augsburského vyznání. V lednu roku 1951 byl kostel v rámci Dohody o vypořádání vzájemných nároků převeden do vlastnictví Církve československé husitské, v dubnu roku 1958 byl kostel přídělovou listinou předán do vlastnictví (spíše užívání) Ústřední radě Církve československé husitské. Přibližně od 60. let 20. století kostel chátral. V roce 1974 byl připraven záměr na rekonstrukci kostela na galerii výtvarného umění a koncertní síň. V roce 1978 byl kostel zcela zchátralý a v dezolátním stavu, nenašly se ale peníze ani na projektovou dokumentaci k záměru z roku 1974 a proto bylo navrženo kostel zakonzervovat a po roce 1980 jej upravit a využívat jako kolumbárium pro uložení uren. V roce 1986 byla ustanovena pracovní skupina na přestavbu kostela na Klub mládeže, kde se měly pořádat taneční zábavy a diskotéky. Začalo se s opravou střechy a byla zpracována projektová dokumentace. V roce 1988 byl kostel prohlášen kulturní památkou a při té příležitosti byla konstatována nezbytnost generální opravy. V roce 1993 město Varnsdorf zajistilo a zaplatilo základní opravy kostela. V roce 1994 začíná první pátrání po skutečném vlastníku kostela. V roce 1995 se kostel snažila získat firma Polymur, která chtěla kostel využívat jako výstavní plochu a pro školící akce. Tento záměr v listopadu 1996 schválila Ústřední rada Církve československé husitské, souhlasila s nabízenou cenou a rozhodla o prodeji kostela firmě Polymur. V únoru roku 1997 byla kupní smlouva podepsána, katastrální úřad však odmítl změnu vlastníka zapsat s tím, že církev nedoložila doklad o vlastnictví (předložila pouze doklad o užívání). Po letech soudních sporů nakonec soud nakonec přiřkl kostel státu. Převzal jej tedy Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a postupně kostel neúspěšně nabídl Ministerstvu kultury ČR, městu Varnsdorf (zastupitelstvo města kostel odmítlo převzít dne 27.1.2011) a "Občanskému sdružení Červený kostel Varnsdorf". Po dalších jednáních odsouhlasilo zastupitelstvo města Varnsdorf dne 26.11.2015 bezúplatný převod pozemku s kostelem do majetku města, což se stalo v březnu 2016. - Kostel je prohlášen kulturní památkou. - Pozemek s kostelem patří městu Varnsdorf; v roce 2020 půjde na opravu kostela 1.760.000,- Kč z rozpočtu města Varnsdorf a dotačních programů Ministerstva kultury ČR.

Zdroj: Daniel Spratek, Miloš Hlávka

WGS84 souřadnice objektu: 50.911847°N, 14.629147°E

Komentáře

 • Daniel Spratek napsal 19.09.2008 10:29

  Tzv. Červený kostel je bývalým kostelem Německé evangelické církve, postavený v novogotickém slohu. Jedná se o unikátní sakrální stavbu z glazurovaných cihel. Základní kámen ke stavbě kostela byl položen dne 16. května 1904. Projekt zpracoval architekt Waldemar Kandler (1866–1929) z Drážďan. Kostel byl vysvěcen 3. prosince 1905. O rok později se v kostele rozezněly unikátní varhany s 21 rejstříky a 1300 píšťalami. Po skončení druhé světové války byl konfiskovaný kostel předán do užívání Církvi československé. Od šedesátých let 20. století kostel chátrá. Pokud se týče majetkových poměrů, nejsem s nimi obeznámen, nicméně vlastnictví všech kostelů Německé evang. církve přecházelo na stát ze zákona (č. 131/1948 Sb.). Problém s vlastnictvím bude asi jinde, než je nyní v článku uvedeno.

 • Michal Valenčík napsal 23.09.2008 10:47

  Údaje doplněny, děkuji. Michal Valenčík

 • Miloš Hlávka napsal 02.02.2012 20:05

  Měl jsem tu "čestnou vlasteneckou povinnost" sloužit od listopadu 1985 do konce září 1986 v tehdejších varnsdorfských kasárnách a ten kostel byl takhle zpustlý (vysklená okna, střecha, tehdy z břidlice, také nebyla právě v bezvadném stavu) už tehdy. Krátce před koncem vojenské služby (snad někdy koncem léta 1986) byla pro nás uspořádána beseda s představiteli města, snad měli v úmyslu někoho přemluvit, aby zde zůstal bydlet i po odchodu do civilu. I zeptal jsem se na neutěšený stav oné budovy. Odpovědný soudruh uznal, že to doopravdy ostuda je, ale pak pravil, že oni už mají skvělý, ale opravdu skvělý plání. Kostel se zadaptuje a bude tam taneční sál, v němž se budou pořádat taneční zábavy, diskotéky či tak nějak. Na to, zda se tedy vždy v pátek či sobotu večer rozezní velebný zvuk zvonů, aby sezváněly na diskotéku, jsem se žel už jaksi nezeptal - bylo by to docela zajímavé (ostatně takové techno podbarvované zvukem varhan by také mělo své kouzlo). :-) Nicméně, ať si to "otcové města" tehdy představovali, jak chtěli, mezitím uplynulo víc než 25 let, a jak vidno, zatím se tam toho moc nenatancovalo...

 • Michal Valenčík napsal 05.02.2012 08:39

  Informace doplněna, děkuji.

 • Daniel Spratek napsal 14.02.2012 11:01

  Rozhodnutím stavebního úřadu ve Varnsdorfu ze dne 18. 10. 2011 byly na kostele nařízeny nutné zabezpečovací práce, neboť došlo k vysunutí pískovcového bloku východní římsy štítu věže, který bez fixace hrozil zřícením.