5748 kostel sv. Linharta

Opravené (známka 100) zděné kostely

Druh stavby:
poutní kostel
Církev:
katolická
Kód katastrálního území:
654710
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
hraniční pásmo
Postaveno:
1420 - 1430
Poloha:
SZ od vsi, na návrší

se sanktusníkem

Má novou střechu, sanktusník měděnou. - Poutní kostel sv. Linharta na návrší nad Uhlištěm byl vybudován v letech 1420 až 1430 a patřil k farnosti sv. Tomáše v Nýrsku. Jeho patronem byl od roku 1839 až do roku 1945 knížecí rod Hohenzollernů z města Sigmaringen. Během tří set let, zejména v dobách švédských válek, byl kostel opakovaně poničen. Dne 11.7.1934 se kostel stal obětí ničivého požáru. Oheň vznikl v brzkých ranních hodinách v kostelníkově domě, pravděpodobně od rozžhavené roury od kamen. Po požáru zůstaly z kostela pouze obvodové zdi a stropní klenba. Po úklidu spáleniště začal rod Hohenzollernů s opravou poutního místa a kostel byl znovu vysvěcen v neděli dne 15.9.1935. V roce 1950 byla obec Uhliště zahrnuta do hraničního pásma, kostel přestal být udržován a byl změněn na stáj pro dobytek. V 60. letech 20. století byl již ve značně zchátralém stavu. Odbor školství a kultury Okresního národního výboru v Klatovech napsal dne 1.6.1964 Odboru školství a kultury - církevnímu oddělení Západočeského krajského národního výboru v Plzni: "Současně upozorňujeme a rozšiřujeme návrh na demolici farního kostela P. Marie Bolestné v Hamrech. Situace tohoto kostela a jeho nynějšího stavu je úplně totožná se situací Svaté Kateřiny a Uhliště, až na tu výjimku, že kostela nebylo použito za stáj dobytka. Jinak vnější i vnitřní stav kostela je ve stavu úplně desolátním. Fotografické snímky pořízeny nebyly. V zájmu turistiky a cizineckého ruchu směřujícího směrem k Železné Rudě doporučujeme, aby tato církevní budova (kostel) byla demolována v prvním pořadí. Hamry samotné jsou z velké části vylidněny, náboženský život takřka žádný ani do budoucna a nejnutnější církevní úkony stačí zařídit farnost v Zelené Lhotě. Odbor výstavby ONV v Klatovech zařídil pro demolici kostela ve Svaté Kateřině a Uhlišti celkem částku 160.000,- Kčs. Dodatečně ještě odbor výstavby ONV zajišťuje další částku pro demolici kostela v Hamrech. OV KSČ Klatovy souhlasí s demolicí - případ projednán dne 10.6.1964.". K demolici kostela nedošlo, kolem roku 1968 byl i částečně opraven, ale brzy poté jej zabrla Pohraniční stráž a zřídila si v kostele pozorovatelnu. Kostel se tak po 20 letech bez údržby znovu dostal do havarijního stavu. Záhy po pádu železné opony byla v roce 1990 zřízena česko-německá záchranná akce. Díky darům od dárců a věřících bylo vybráno dostatek finančních prostředků na záchranu kostela. Vybrané finanční prostředky 115.000 německých marek (v přepočtu kolem 2 milionů Kč) byly za česko-německé spolupráce použity na opravu kostela. Po tříleté renovaci byl kostel dne 4.7.1994 opět vysvěcen. Slavnostní bohoslužbu celebrovali Monsignore František Radkovský (plzeňský biskup), Josef Šimsa (páter města Nýrska), Otto Sttrupe (šumavský farář) a prelát Sysel. Od opravy a znovuvysvěcení kostela se zde koná každoroční žehnání koní s jízdou sv. Linharta.

Zdroj: www.sumava.cz

WGS84 souřadnice objektu: 49.282167°N, 13.085943°E

Komentáře

Žádné komentáře