← kaple (Borek) kaple sv. Vavřince (Cerekvice nad Bystřicí) →
5944 kaple sv. Floriána a Šebestiána

Polozřícené (známka 455) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 3702
Kód katastrálního území:
617270
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
válečné události
Postaveno:
1703
Poloha:
na kopci S od města

s věží

V rekonstrukci; v únoru 2017 začalo odstraňování nesoudržného zdiva kaple, které má být sníženo na cca 2 m; poté bude zahájeno dozdívání kaple. - Větší část věže zbořena, loď je bez střechy a krovů, klenba prolomena. Zůstalo pouze obvodové zdivo: po obou bocích do původní výše (cca 7 m), zadní stěna je z poloviny snížena o cca 2 m, z druhé poloviny o cca 4 m, přední stěna snížena cca o 4 m (na celé kapli je na třech úzkých místech zdivo prolomeno až k zemi). Fasáda zničena. Bez oken a dveří. – Opodál stojí vyhlídkový altán. – Kapli nechal na kopci nad městem postavit v roce 1703 Erdman Pruskovský z Pruskova. Za dob josefínských reforem ji nechal Josef II. v roce 1783 uzavřít. Bohoslužby se tam mohly konat až po zrušení tohoto příkazu v roce 1793. Roku 1852 nechalo město na své náklady kapli opravit. V 60. letech 19. století byla změněna venkovní podoba kaple; okna byla ze dvou třetin zazděna a opatřena železnými okenicemi, aby se omezilo jejich poničení při vichřicích. Dne 15.9.1915 zapálil blesk střechu a následný požár kapli silně poškodil. Obnovy střechy se kaple dočkala až v roce 1924; o její znovuzastřešení se zasloužil Jan Horák. Kaple byla silně poškozena na sklonku 2. světové války. Dne 18.4.1945 v 11,30 hodin ji vyhodili do vzduchu němečtí vojáci, kteří chtěli zabránit využití kaple jako pozorovacího stanoviště a zároveň význačného orientačního bodu postupujícími rumunskými vojáky. - Ve městě byla po roce 1945 dvakrát uspořádána sbírka na obnovu kaple, k níž ale nedošlo; peníze ze sbírky byly údajně jednou použity na výstavbu vodovodu a podruhé na vydláždění náměstí. - Pozemek s kaplí patří městu Bzenec; rada města schválila dne 31.8.2015 zpracování projektu na obnovu kaple v původní podobě s tím, že věž bude využita jako rozhledna. V roce 2016 půjde na obnovu kaple 12.000.000,- Kč z rozpočtu města Bzenec. Měto vyhlásilo veřejnou soutěž na dodavatele stavby, vítěz by měl být znám do konce září 2016. Oprava kaple má začít ještě v roce 2016 a má být dokončena do konce roku 2017.

WGS84 souřadnice objektu: 48.97653°N, 17.2696°E

Komentáře

Žádné komentáře