6710 evangelický kostel

Poškozené (známka 344) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
evangelická
Parcela:
stavební parcela č. 256
Kód katastrálního území:
743780
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1864 (vysvěcen 28.9.1864)
Poloha:
v J části vsi

se sanktusníkem

Plechová střecha je rezavá, sanktusníku chybí zakončení. Omítka je zčásti poškozena. Bez oken a dveří, v přízemí jsou otvory zazděny, ale na dvou místech je zazdění zničeno. Uvnitř je větší množství trosek. – Na jaře 1860 se 16 mužů z Růžové v čele s Florianem Guthem rozhodlo vystoupit z katolické církve a stali se příslušníky evangelické církve augsburského vyznání, jejíž v té době nejbližší farnost byla v Habřině u Úštěka. V následujících letech došlo i k dalším přestupům, které se již netýkaly jen mužů, ale i žen a dětí, přičemž vše vyvrcholilo v roce 1864. V tomto roce byl postaven novorománský kostel, který byl slavnostně vysvěcen dne 28.9.1864 jako filiální sbor habřinské farnosti a zároveň zde byl ustanoven první evangelický duchovní Conrad August Beck. Od roku 1875 se kostel stal centrem samostatné farnosti, která zahrnovala 53 obcí okresu Děčín. Ode dne 1.3.1896 se Růžová stala sídlem evangelické bohoslovecké školy, pro niž byla rok předtím stavba kostela rozšířena (škola byla zrušena v roce 1937). Po roce 1918 byl zdejší sbor začleněn do Německé evangelické církvi augspurského vyznání; ta byla v roce 1945 úředně zrušena a budovu kostela zkonfiskoval československý stát. Od roku 1945 kostel sloužil jako sbor Církve československé husitské, od 60. let 20. století budova postupně sloužila jako mateřská škola, kino a obytný dům, později v něm Agrochemický podnik skladoval chemikálie. V 80. letech Státní statek Česká Kamenice vyboural dveře a vytloukl okna s cílem přestavby na rekreační zařízení. Nejpozději od roku 1990 je budova prázdná. V letech 1998 – 1999 došlo asi už k neodvratné devastaci; vytrhání podlah včetně trámů, zřícení stropů, byla zlikvidována pískovcová dlažba před kostelem. - Pozemek s kostelem je v soukromém vlastnictví (Alois Fiedler z Růžové a Martina Záveská z Růžové).

WGS84 souřadnice objektu: 50.838898°N, 14.297217°E

Komentáře

  • Ondrej Majling napsal 08.04.2010 20:32

    http://picasaweb.google.cz/fsccehronov/Rosendorf_Ruzova#