← kaple Zmrtvýchvstání Páně (Kašperské Hory) kaple (Kostelec) →
6754 kaple sv. Jana Křtitele

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 201/6
Kód katastrálního území:
779733, 779750
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1775, přestavěna 1858
Zbořeno:
v 70. letech 20. století
Poloha:
ve vsi

se sanktusníkem

V roce 2014 nebo 2015 bylo torzo zdiva kaple zničeno majitelem pozemku, který si na jejím místě udělal parkoviště u své chaty č.e. 3. - Ještě na konci roku 2013 zůstávalo z kaple obvodové zdivo podkovovitého tvaru z velkých kamenů (cca 4,5 x 5,7 m) do výšky: přední stěna 0,5 m, pravá a zadní stěna cca 1,5 – 1,7 m, levá stěna se dozadu postupně zvedá z cca 0,5 na cca 1,5 m. Zdivo bylo dosti poškozeno. Uvnitř byly trosky. Nově byly vyřezány okolní křoviny a stromy. - První kaple byla ve vsi Knížecí postavena roku 1775. Dřevěný kříž, který stál původně na jejím místě, byl uschován pod střechou nového svatostánku. Kaple byla v roce 1858 přestavěna a rozšířena. V následujících letech pořídili místní obyvatelé také nové vybavení; roku 1871 to byl nový zvon a roku 1886 nový oltář. Jeho autorem byl Josef Hille ze sousedního Císařského, oltářní obraz svatého Jana Křtitele namaloval neznámý malíř z Rychnova u Jablonce nad Nisou. Zvon musel být během první světové války (roku 1917) odevzdán pro válečné účely. Po skončení války si obyvatelé obce pořídili zvon nový. Po 2. světové válce byla téměř celá ves Knížecí vysídlena. Kaple přežila poválečné demolice, nikdo se však o ni nestaral, a tak rychle chátrala. Její osud byl zpečetěn v 70. letech 20. století. V roce 1976 byl ze sanktusníku ukraden zvon a v roce 1978 byla kaple pobořena; kameny ze zdiva byly použity při stavbě nových chat. Překlad nad vstupními dveřmi s datací 1858 byl použit při stavbě chaty téhož majitele č.e. 3. - Kaple je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1843. - Pozemek s kaplí je v soukromém vlastnictví (Mgr. Daniel Tvrdík z Rumburka).

Zdroj: Anna Pacholíková

WGS84 souřadnice objektu: 50.975426°N, 14.414051°E

Komentáře

  • Anna Pacholíková napsal 14.09.2012 11:10

    V roce 1775 byla vystavěná kaple Sv. Jana Křtitele na místě, kde dříve stával dřevěný kříž, který byl uchován pod střechou kaple. Tato kaple byla následně v roce 1858 přestavěna, dnes již nestojí. Zvon byl odcizen a kaple rozbořena v sedmdesátých letech a kameny ze zdiva byly použity při stavbě nových rekreačních objektů. Překlad nad vstupními dveři s uvedením roku 1858 byl použit při stavbě domu vlevo od kaple.

  • Michal Valenčík napsal 22.09.2012 23:03

    Informace doplněny, děkuji.