← kaple sv. Kříže (Kostelní Bříza) kaple Božího hrobu (Království) →
6754 kaple sv. Jana Křtitele

Torzální (známka 500) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 201/6
Kód katastrálního území:
779733, 779750
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1775, přestavěna 1858
Zbořeno:
v 70. letech 20. století
Poloha:
ve vsi

se sanktusníkem

Zčásti zbořena; zůstalo pouze obvodové zdivo podkovovitého tvaru z velkých kamenů (cca 4,5 x 5,7 m) do výšky: přední stěna 0,5 m, pravá a zadní stěna cca 1,5 – 1,7 m, levá stěna se dozadu postupně zvedá z cca 0,5 na cca 1,5 m. Zdivo dosti poškozeno. Uvnitř trosky. Nově vyřezány okolní křoviny a stromy. - Kaple byla postavena v roce 1775 na místě, kde dříve stával dřevěný kříž (byl uchován uvnitř kaple). V roce 1858 byla přestavěna. Kolem roku 1975 se kapli propadla střecha, následně byla pobořena, zvon byl odcizen a kameny ze zdiva byly použity při stavbě nových rekreačních objektů. Překlad nad vstupními dveřmi s datací 1858 byl použit při stavbě chaty č.p. 3. - Kaple je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1843. - Pozemek s kaplí je v soukromém vlastnictví (Daniel Tvrdík z Rumburka).

Zdroj: Anna Pacholíková

WGS84 souřadnice objektu: 50.975426°N, 14.414051°E

Komentáře

  • Anna Pacholíková napsal 14.09.2012 11:10

    V roce 1775 byla vystavěná kaple Sv. Jana Křtitele na místě, kde dříve stával dřevěný kříž, který byl uchován pod střechou kaple. Tato kaple byla následně v roce 1858 přestavěna, dnes již nestojí. Zvon byl odcizen a kaple rozbořena v sedmdesátých letech a kameny ze zdiva byly použity při stavbě nových rekreačních objektů. Překlad nad vstupními dveři s uvedením roku 1858 byl použit při stavbě domu vlevo od kaple.

  • Michal Valenčík napsal 22.09.2012 23:03

    Informace doplněny, děkuji.