7164 kostel Nanebevzetí Panny Marie

Poškozené (známka 340) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 1
Kód katastrálního území:
777943, 990833
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(1384), 2.6.1895 (základní kámen) - 22.5.1897 (vysvěcení)
Poloha:
na návrší v S části vsi

V rekonstrukci; pravá a zadní strana lodi, presbytář a přístavek při pravé straně lodi mají novou střechu. Levá strana lodi a věž mají chatrnou plechovou střechu. Zadní část levé strany lodi je dole provizorně kryta lepenkou. Omítka je silně poškozena. Část oken je rozbitá. Zavřený. Uvnitř je zdevastovaný, kazetový strop je částečně zřícen. – Kostel je prohlášen kulturní památkou. - Neorientovaná obdélná jednolodní pseudogotický stavba o rozměrech lodi 22,6 x 12, 5 m, krytá plechovou valbovou střechou s pravoúhlým presbytářem o rozměrech 7,5 x 7,5 m krytým rovněž plechovou valbovou střechou. Před vstupním průčelím stojí představěná vysoká hranolová věž na čtvercovém půdorysu o hraně 5,5 m s jehlancovou střechou. K západní straně presbytáře je pak připojena sakristie se zachovanou kamennou sochou nad jedním ze vstupů. Vnitřní prostor lodi nese dřevěný kazetový strop. Vnitřní zařízení je jednotné, pseudogotické, pořízené zároveň se stavbou. Tvoří ho tři pseudogotické oltáře, kazatelna a ostatní příslušenství vytvořené tyrolským řezbářem Ferdinandem Stuflesserem ze St. Ulrichu v údolí Grödner Tal v Jižním Tyrolsku. - Podle obecní kroniky prohlásila roku 1894 odborná komise tehdy již zavřený kostel z roku 1384 za neopravitelný a nezpůsobilý ke svému účelu a proto byl v létě roku 1895 pro zchátralost zbořen. Dne 2.6.1895 byl položen základní kámen nového kostela podle plánů architekta Ludwiga Lablera. Stavbu realizoval stavitel Anton Milk a jeho stavbu vedl stavitel Josef Peter z Kadaně. Dne 22.5.1897 byl nový kostel vysvěcen. Roku 1927 byly na věži kostela a v sanktusníku instalovány tři nové zvony z dílny Richarda Herolda z Chomutova. - Pozemek s kostelem patří obci Velichov. Obec plánuje po obnově kostela zřídit v jeho interiéru muzeum středního Poohří.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.286077°N, 13.01116°E

Komentáře

Žádné komentáře