7188 kaple

Opravené (známka 100) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 24
Kód katastrálního území:
715841
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
v polovině 19. století
Poloha:
v těsné blízkosti plotu věznice, při cestě do Dolního Žďáru

Má novou střechu. Zavřena ozdobnou kovanou mříží, zařízená. Kolem je nově uděláno odvodnění. Při silné bouřce dne 22.6.2017 se vyvrátily obě staré lípy stojící před kaplí; opravená kaple nebyla naštěstí poškozena. - Při opravě kaple v roce 2016 byly odstraněny nánosy zeminy okolo kaple a terén snížen na původní úroveň, srážková voda byla odvedena od objektu a byl zabezpečen vstup. Stávající obvodové kamenné a štítové zdivo bylo očištěno od nánosů zeminy, porostu, nesoudržných částí zbytku původních omítek a podobně, včetně proškrábnutí a vyčištění spár ve zdivu. Objekt byl zastřešen novou valbovou střechou, tvořenou hambálkovým krovem s celoplošným bedněním, a omítnut. Veškeré dřevěné prvky byly opatřeny tlakovou impregnací proti hmyzu a dřevokazným houbám. Interiér opraven, zařízená. - Obdélná kaple s trojboce uzavřeným presbytářem byla kryta valbovou střechou. Vstupní průčelí s obdélným vchodem s pilastry a prohnutou horizontální římsou je završeno zprohýbaným trojúhelníkovým štítem. - Kaple, která stávala původně ve střední části obce Vykmanov, začala chátrat po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci 2. světové války. Při zřízení nápravně pracovního tábora Vykmanov I v březnu 1949 a po jeho přeměně na dnešní věznici zůstala však kaple zachována. Při postupném budování vězeňského areálu dokonce betonový plot na jeho jihovýchodním nároží ustoupil tak, aby kaple nemusela být zbořena. Neudržovaný objekt byl během 2. poloviny 20. století přiveden do havarijního stavu. Zachovalo se pouze obvodové zdivo bez střechy a krovů. Interiér zarostl náletovou vegetací. Vnitřní zařízení bylo rozkradeno či zničeno. - Kaple je prohlášena kulturní památkou. - Pozemek s kaplí patří Státnímu pozemkovému úřadu; úřad v roce 2016 zorganizoval opravu kaple.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.331623°N, 12.957662°E

Komentáře

Žádné komentáře