← kaple (Všelibice) kaple (Vysoká) →
7188 kaple

Opravené (známka 200) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 24
Kód katastrálního území:
715841
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
v polovině 19. století
Poloha:
v těsné blízkosti plotu věznice, při cestě do Dolního Žďáru

Má novou střechu, nánosy zeminy okolo kaple odstraněny na původní úroveň, srážková voda odvedena od objektu, zabezpečen vstup. Stávající obvodové kamenné a štítové zdivo bylo očištěno od nánosů zeminy, porostu, nesoudržných částí zbytku původních omítek a podobně, včetně proškrábnutí a vyčištění spár ve zdivu. Objekt byl zastřešen novou valbovou střechou, tvořenou hambálkovým krovem s celoplošným bedněním, a omítnut. Veškeré dřevěné prvky byly opatřeny tlakovou impregnací proti hmyzu a dřevokazným houbám. Interiér opraven, zařízená. - Obdélná kaple s trojboce uzavřeným presbytářem byla kryta valbovou střechou. Vstupní průčelí s obdélným vchodem s pilastry a prohnutou horizontální římsou je završeno zprohýbaným trojúhelníkovým štítem. - Kaple, která stávala původně ve střední části obce Vykmanov, začala chátrat po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci 2. světové války. Při zřízení nápravně pracovního tábora Vykmanov I v březnu 1949 a po jeho přeměně na dnešní věznici zůstala však kaple zachována. Při postupném budování vězeňského areálu dokonce betonový plot na jeho jihovýchodním nároží ustoupil tak, aby kaple nemusela být zbořena. Neudržovaný objekt byl během 2. poloviny 20. století přiveden do havarijního stavu. Zachovalo se pouze obvodové zdivo bez střechy a krovů. Interiér zarostl náletovou vegetací. Vnitřní zařízení bylo rozkradeno či zničeno. - Kaple je prohlášena kulturní památkou. - Pozemek s kaplí patří Státnímu pozemkovému úřadu; úřad v roce 2016 zorganizoval opravu kaple.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.331623°N, 12.957662°E

Komentáře

Žádné komentáře