← kostel sv. Havla (Bílý Kostelec) starokatolický kostel (Děčín) →
7353 kostel sv. Blažeje

Poškozené (známka 400) zděné kostely

Druh stavby:
poutní kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 28
Kód katastrálního území:
627020
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
požár
Postaveno:
poprvé zmíněn 1320, přestavěn 1732 - 1733
Poloha:
u rybníka, SV od vsi

Obvodové zdivo zachováno do původní výše. Fasáda zničena. Bez střechy, krovů, stropu a oken, má nové ozdobné mřížové dveře. Interiér vyčištěn od trosek, podlaha v kostele vysypána pískem. Odstraněny okolní křoviny. Klenba nad presbytářem zřícena (klenba nad presbytářem nebyla požárem poškozena, zřítila se až později vlivem neúdržby. Betonem zpevněna koruna zdiva a oblouky. - Na místě dnešního poutního kostela podle tepelských análů stával starší kostel již v roce 1320. Středověký kostel byl zcela přestavěn v letech 1732 - 1733 nákladem tepelského opata Raimunda III. a roku 1734 slavnostně vysvěcen. Jméno stavitele není v listinách bohužel uvedeno. Zajímavá stavba poutního kostela se skládá z obdélné lodi s výraznými okosenými rohy, obdélného, trojboce zakončeného presbytáře a obdélné západní předsíně. Fasáda byla členěna širokými lizénovými rámci, stěny byly osvětleny obdélnými, půlkruhem zaklenutými okny. Vnitřek byl přístupný pravoúhlými portály v západní, severní a jižní stěně. Interiér lodě byl plochostropý, chór byl zaklenut valenou klenbou s výsečemi. V západní části byla vestavěna kruchta s vlnovitě formovanou předprsní přístupná schodišti v západní předsíni. Na vysoké šindelové střeše byla posazena na vrchol presbytáře sanktusová věžička s cibulovitou stříškou pokrytou šindelem. Interiér byl vybaven kvalitním barokním mobiliářem, na hlavním oltáři byl obraz sv. Blažeje sklánějícího se nad uzdravovaným nemocným. - V 18. - 19. století byl kostel velmi významným poutním místem, konávalo se zde až šest poutí za rok. Kostel vyhořel na svátek Božího Těla dne 20.6.1957 kolem druhé hodiny odpoledne po zásahu blesku. Shořela ale pouze střecha. Klenba zůstala stát a většina mobiliáře se prý zachránila. Byla odvezena do statku v Branišově, odkud byla později transportována do kláštera v Teplé. Po vyhoření byl kostel ponechán bez opravy a začal chátrat, po několika letech se zřítila i klenba. - Po staletí byl kostel majetkem tepelského kláštera a teprve na sklonku 20. století se objekt dostal do majetku města Toužim, které jej dále věnovalo Biskupství plzeňskému. V roce 2007 byla ruina poutního kostela převedena spolku "Cesta z města". V roce 2008 byla vyznačena naučná stezka a provedeny záchranné práce v kostele. V roce 2009 byla zpevněna koruna zdiva. Z příspěvků Karlovarského kraje byly postupně osazeny mříže, upravena a zdokumentována cihlová podlaha. Došlo k odvodnění celého objektu a v roce 2012 zde byla instalována Křížová cesta z dílny Vojtěcha Soukupa. Od roku 2010 se v kostele každoročně koná Noc kostelů, Letní blažejské krasohledání a podzimní akce Světlo pro Blažeje. - Pozemek s kostelem patří spolku "Cesta z města" z Nežichova.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech + www.cestazmesta.cz

WGS84 souřadnice objektu: 49.997252°N, 13.018217°E

Komentáře

Žádné komentáře