7379 kaplička sv. Jana Nepomuckého

Opravené (známka 100) zděné kapličky

Druh stavby:
kaplička
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 135
Kód katastrálního území:
733831
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
první polovina 19. století
Poloha:
JZ od vsi, blízko silnice do Žlutic

Má novou střechu. Zavřená, prázdná. Kolem je nově uděláno odvodnění. - Hranolová kamenná stavba bez oken na obdélném podélném půdorysu o rozměrech 2,1 x 1,65 m krytá valbovou střechou z pálené krytiny bez krovu; výška 3 m. Vstupní průčelí s obdélným, polokruhově zakončeným vchodem, je zakončeno trojúhelníkovým štítem se silně vystupující římsou a nikou pro umístění drobné sošky světce. Vnější stěny jsou hladké, bez členění. Uvnitř je kaplička zaklenuta valenou klenbou. - Kaplička, nazývaná rovněž Luční kaple (Wiesenkapelle), patřící původně rodině Schermaulových z usedlosti čp. 37, stojí v luční nivě potoka Velká Trasovka při pravé straně silnice do Žlutic jihozápadně od vsi. Silnička mezi Žluticemi a Chyšemi bývala původně položena níže, později však byla navýšena valem a kaplička se tak ocitla hluboko pod její úrovní. Po vyhnání německého obyvatelstva po skončení 2. světové války přestala být kaplička udržována a postupně chátrala. Do té doby pravidelně sečená přilehlá louka kolem kapličky se poté dostala do správy místního JZD a postupně zarostla náletovými křovinami. Nakonec došlo k ucpání průtoku pod silnicí a celá louka je od té doby již stabilně zamokřena, což má negativní vliv na statiku stavby. Již koncem padesátých let 20. století byla proto kaplička ve velmi zdevastovaném stavu a celkově mírně nakloněná, díky po většinu roku značně rozmočenému terénu. V roce 1974 započal žlutický farář Miroslav Janák spolu s Jaroslavem Malafou, který tehdy bydlel na nádraží v Protivci, s opravou zdevastované kapličky. Maltu a další stavební materiál vozil farář osobním autem. Během rekonstrukce kapličky se mu podařilo dostavět štít a betonový rám nad štítem, znovu vyzdít vstup, opravit vnitřek a kapličku nově omítnout. Do kapličky však vzhledem ke stavu střechy nadále zatékalo, jelikož původní prejzy uložené na hlíně, byly poškozeny, když pod nimi byly hledány ukryté cennosti po vysídlencích. Jednalo se o skupinu Němců, které z této činnosti vyrušil František Kašpar. Poškozená krytina byla proto shozena a nové prejzy zakoupil Janák z vlastních prostředků v Zemědělském stavebním podniku. Dne 4.6.1979 byla poté střecha kapličky nově pokryta pokrývači z Okresního stavebního podniku Plzeň-sever pod vedením Josefa Machta. Práce tehdy trvala celý den, tři kalfasy malty si dělníci přivezli na multikáře, jeden dovezl farář Janák autem. Roku 1982 nahodil Janák boční stěny kapličky a rovněž opravil i její vnitřek, který byl již z části opadaný. V listopadu roku 1983 byla nika kapličky osazena novou kovanou ozdobnou mříží, zhotovenou v dílně rodiny Šinkaninů ze Žlutic. Dne 14.11.1983 byla za pomoci zedníků, kteří opravovali kostel ve Žluticích, převezena a v interiéru kapličky umístěna kopie pískovcové sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1877 z niky zbořené kaple Panny Marie Bolestné ve Skřipové, odlitá z betonu farářem Janákem. Farář Janák nakonec zemřel při pádu ze střechy chyšského kostela, kterou opravoval. V následujících letech však byla socha, stejně jako mříž, zcizena. - Kaplička je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1841. - Pozemek s kapličkou patří městu Žlutice; město zorganizovalo v roce 2018 opravu kapličky s využitím dotace od Ministerstva zemědělství ČR.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.090022°N, 13.199626°E

Komentáře

Žádné komentáře