8716 kaple Panny Marie Pomocné

Zaniklé (známka 600) dřevěné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 69
Kód katastrálního území:
734144
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
asi koncem 19. století, rozšířena ve 20. letech 20. století
Zbořeno:
kolem 1950
Poloha:
v Z části vsi, vedle Gesellova hostince

Dřevěná obdélná kaple s pravoúhle zakončeným presbytářem a sedlovou střechou. Hlavní vchod byl v boční stěně mezi dvojicí velkých, půlkruhově zakončených oken. - Kaple byla postavena asi koncem 19. století vedle Gesellova hostince (č.p. 13, později č.p. 123). Byla zřejmě postavena jako náhrada starší kaple Panny Marie Pomocné, jež stála ve střední části vsi. Z kapacitních důvodů byla loď nové kaple zřejmě ve 20. letech 20. století prodloužena. Z leteckého snímku z roku 1952 je zřejmé, že kaple i přilehlý Gesellův hostinec byly již v té době zbořeny. - Pozemek, na němž kaple stála, je v soukromém vlastnictví (Vlastimil Pokluda z Rudného).

WGS84 souřadnice objektu: 50.384611°N, 12.601293°E

Komentáře

Žádné komentáře