9166 kostel sv. Štěpána

Poškozené (známka 400) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 514/1
Kód katastrálního území:
603627
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vodní nádrž
Postaveno:
poprvé zmíněn 1352
Poloha:
v S části vsi

Bez střechy, krovů a stropu (byly odstraněny před zatopením), zůstala pouze klenba nad presbytářem. Zdivo je zachováno do původní výše. Fasáda je zničena. – Kostel je poprvé zmiňován v roce 1352. Úpravami prošel kolem roku 1750, kdy mj. věž dostala dnešní podobu. - Kostel je jednolodní, obdélný, s hranolovou věží v západním průčelí a užším, odsazeným, pětiboce uzavřeným presbytářem. V severní stěně presbytáře je připojena obdélná sakristie. Loď byla kryta plochým stropem, presbytář je sklenut křížovou klenbou s profilovanými žebry spojenými terčovým svorníkem. Zařízení pocházelo z konce 17. století. Na raně barokním hlavním oltáři z roku 1660 byl obraz sv. Štěpána a znak rodu Bukovských. Boční oltáře Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého byly novogotické z roku 1898. Před vítězným obloukem stála malovaná kazatelna z konce 17. století. Na věži visely zvony z let 1432 a 1605. - Poslední bohoslužba se v kostele konala dne 3.11. 1957. Byla to slavnostní mše, pan farář Malinský z Klučenic měl kázání na rozloučenou, slavnostní dojem umocňovalo několik družiček. Inventář kostela byl následně rozvezen do jednotlivých kostelů v okrese Příbram, hlavní oltář do kostela v Rožmitále pod Třemšínem. Poté byl kostel odsvěcen a měl být pobořen. Demolice však byla více než symbolická; kostel se nechal v podstatě pouze vyhořet a celé zdivo zůstalo zachováno. Následně byl kostel i s celou vsí Těchnice zatopen Orlickou přehradou; k postupnému zatopení kostela došlo mezi začátkem října a koncem listopadu 1960, kdy kostel zcela zmizel pod hladinou nádrže. - Při normální výši hladiny přehrady je vchod do kostela v hloubce asi 58 m pod hladinou. - Pozemek s kostelem patří firmě Povodí Vltavy., s.p. z Prahy. - Potápěči z Kapr Divers, s.r.o. zatopený kostel nafilmovali, jejich video lze zhlédnout zde: https://youtu.be/KpzEVlZtEdM

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 49.581088°N, 14.161592°E

Komentáře

Žádné komentáře