97 kostel Nanebevzetí Panny Marie (dříve sv. Šimona a Judy)

Opravené (známka 200) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 1
Kód katastrálního území:
742805
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
před 1259, věž přistavěna 1706 - 1708, přesavba lodi 1908 - 1909
Poloha:
v bývalém městysu

Má novou střechu. Má opravenou fasádu a okna. Kolem kostela je nově uděláno odvodnění. - Kostel v Rožmitále na Šumavě je poprvé zmiňován v roce 1259, kdy Vok z Rožmberka daroval kostel a přidružený statek, který zajišťoval zásobování farářů se služebnictvem, nově zbudovanému klášteru ve Vyšším Brodě. Kostel byl postaven v raně gotickém slohu a byl zasvěcen sv. Šimonovi a Judovi. Během husitských válek v 15. století převzali duchovní správu v Rožmitále luterští kněží. Po roce 1620 započala znovu rekatolizace, v roce 1638 převzal správu rožmitálského kostela opět vyšebrodský klášter. V roce 1653 získal kostel nový barokní hlavní oltář, jehož autorem byl Johann Worath z Haslachu. V roce 1664 byl kostel znovu vysvěcen kvůli předchozímu "znesvěcení luterány". V letech 1706 - 1708 byla ke kostelu přistavěna nová věž s cibulovitou bání; v roce 1881 byla báň kostela nahrazena novým novogotickým zastřešením doplněným v roce 1883 čtyřmi rohovými věžičkami. Loď původního kostela byla zbořena mezi březnem a květnem 1908 a v letech 1908 - 1909 byla nahrazena novou novogotickou lodí. Její základní kámen byl položen dne 22.5.1908 a vysvěcena byla dne 15.8.1909. Pouze presbytář kostela se dochoval v původní raně gotické podobě. - Pozemek s kostelem patří církvi; opravu vnějšího pláště kostela zorganizoval v letech 2017 - 2023 "Spolek pro obnovu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Rožmitále" s využitím dotací od Česko - německého fondu budoucnosti, Ministerstev kultury ČR a Německa, Jihočeského kraje, obce Rožmitál na Šumavě, církve a ze sbírek vyhnaných rodáků.

WGS84 souřadnice objektu: 48.699992°N, 14.389391°E

Komentáře

Žádné komentáře