98 kostel Panny Marie Pomocné

Poškozené (známka 340) zděné kostely

Druh stavby:
poutní kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 94
Kód katastrálního území:
742805
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(1650 - 1653), 1732 - 1733
Poloha:
V od vsi, v lese

osmiboký

V rekonstrukci; má nový krov a střechu. Koruna zdiva lodi je přezděna a zpevněna betonovým věncem. Opraveny jsou i oblouky zdiva nad okny. Přístavek vzadu je bez střechy a krovu, má snížené zdivo; z něj jsou nově odstraněny náletové dřeviny. Fasáda zničena. Bez oken a dveří, jeden okenní otvor prohlouben. Trosky z interiéru jsou vyklizeny, na podlaze jsou zbytky dlažby. Odstraněny náletové dřeviny z terasy pod kostelem a vykopána studánka pod podlahou kostela. Odstraněny stromy a křoviny v okolí kostela. - Kostel stojí při studánce (tzv. Svatá studna) původně s mariánským obrázkem. Jeho počátek je spojen se zázračnou událostí v roce 1614, kdy byl rožmitálský občan Kasbauer zázračně uzdraven. V letech 1650 - 1653 byla u studánky s léčivou vodou, kde k zázraku došlo, založena kaple Panny Marie, k níž chodila procesí. Na jejím místě byl v letech 1732 - 1733 postaven barokní kostel na centrálním polygonálním půdorysu s kopulí a lucernou, nad níž byla cibulovitá báň. Uvnitř byl zavěšen obraz Panny Marie Pomocné z roku 1733. Zvon z roku 1700 odlil M. Schober z Lince. V kostele stály varhany od B. F. Semráda ze Sedlce z roku 1752. Kostel i okolní kaple byly opraveny roku 1852 a znovu v roce 1933 (tehdy byl barokní tvar střechy kostela poněkud zarovnán). Ještě v 50. letech 20. století byl kostel v pořádku, byl v něm oltář a varhany. Po roce 1959 začaly do kostela lézt děti, které varhany rozebíraly a části pohazovaly po okolí kaple, později se k ničení připojili další lidé. Před úplnou devastací interiéru byly z kostela odvezeny varhany; jejich současné umístění není známé. V polovině 70. let došlo k technickému zaměření celé stavby českobudějovickou geodézií (snad se uvažovalo o opravě kostela); nalezený výkres velmi pomohl při vypracování projektu opravy kostela v roce 2012. Střecha kostela se propadla někdy na konci 80. let 20. století. - Dne 28.12.2010 zamítlo Ministerstvo kultury ČR žádost o prohlášení kostela a křížové cesty památkou; zdůvodnilo to špatným stavem stavby. - Pozemek s kostelem patří obci Rožmitál na Šumavě; začátkem roku 2012 rozhodlo zastupitelstvo obce Rožmitál na Šumavě v čele se starostkou Alenou Ševčíkovou, že obec opraví zastřešení kostela. Byla zpracována potřebná dokumentace, v létě 2013 byly vykáceny stromy rostoucí v blízkém okolí kostela a opravena příjezdová cesta ze vsi. Obnovu zastřešení kostela zorganizovala obec Rožmitál na Šumavě v roce 2014 s využitím dotace z Programu rozvoje venkova. Zastupitelstvo obce Rožmitál na Šumavě schválilo dne 26.2.2024 záměr celkové opravy kostela; nejprve bude poptáno zpracování projektové dokumentace.

Zdroj: Zdeněk Ševčík

WGS84 souřadnice objektu: 48.701464°N, 14.394319°E

Komentáře

Žádné komentáře